21 Aralık 1921 Tarihli Takvim-i Vekayi Gazetesi Sayfa 1

21 Aralık 1921 tarihli Takvim-i Vekayi Gazetesi Sayfa 1