15 Temmuz 1937 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 4

15 Temmuz 1937 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AFYAS 4 TÜRKDİLİ 15 TEMMUZ 937 ürki iyeti Ziraat Bankası Balıkesir Şubesinden: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Balıkesir Şubesinden: Mesahası TYapu senet Borçlu İsmail Borç senedi No: Kazaıs Maballesi Mevkii Dekar M. Gayrimenkul — sahipleri No: Kıyıcı Kadir 4 Balıkesir. Mirzabey Akçeşmede | 838 Kadir — karısı Cemile 8I Kıyıcı Kadir karısı Cemile 4 4 e , 3.976 g ; Ş 7 Hüseyin oğlu Cemil 4 ğ k 2297 . . » 65 * 5 Ğ Kavukcu yüzü 2.757 » » Ğ ilo « . Hacı ismail Baş çeşme 6 433 Hüseyin oğlu Cemil 8 mahallesi * ae Kazası Mahballesi Mevkii Mesahası dekar Hududu No: Borçlu ismi Borç senedi No! Balıkesir Köylüköy Değirmen yolu 5.514 Aziz - değirmen yolu - Karaman 157 İbrahim ve Zekiye 159 köylü Ethem varisleri Ş Ğ Çukur tarla 2757 Lütfâ mühürdar oğlu veresesi 159 K y N ö Mehmet muhacır tarlaları n f Ağıl elti 4.145 Kerim, Aziz, Saliıh, Kasım 152 ğ İz - * ğ veresesi * P Taş altı 411465 Mehmet su yırımı Lütfü, Kerim 155 * ğ & B e h Hatap yolu 2.757 Aziz, Lütfü, Kasım veresesi Zeliha 153 . . » - * * Kazan Köyü Mevkil Mesahası M. Hududu Tapu senet Borçlu ismi Ne: Dekar Ne: Borç cpt Balıkesir Karaman köy Ölecek yeri 3 676 — Mehmet Ali, Ramazan, Basri Mustafa 61 — çoban H. İbrahim O. Ali 155 ve karısı Adile Z * Bıiğadıçlı oğlu yeri l 838 — dede oğlu Halil, Fatma, tiryaki Ali, Fatma 62 h 155 a ğ Boz yerde 1 838 Lütfullah, Hasan, Natme, Rahime 58 ö 155 z ö Bağlar bayırı kabaca ardı | 838 Mustafa Kabalıca bayırı Hatice, İbrahim 60 N 156 * » Gerenk nam diğeri kara kova 3 616 Me'©met Fatma, muhacır talarları deli Salim o. 39 155 Ğ » — Güneyde 1 855 — Kalç Kağban li Vekmet 24 vi 158 y » Kar yar 4 035 — Ömer, Mehmet, Ömer yol 25 — Yakup ve Ayşe varisleri 156 ” ” Aşağı orta ören 20 907 Irvana yolu, bayır yolu Halil veresesi İsmall verestsi 18 "” ğ » Akıntı yeride " 717 — İsa, İbrahim, Salib, Zekeriya 15 182 t öi Gedik 12 866 Kara Mehmet, Hüseyin, kurt İsmail, Mebmet ve Ali 18 " 157 u R Karayer 13 326 — Ahmet ve İlyas, Hüseyin, Osman veresesi ve Halıl 17 ğ 153 L a Yukarı orta ören 20 448 Lâüâtfullah, Bekir veresesi Halil yol Mustafa ve Süleyman 17.16 ” 152 "” ” Ada tarla Mendura yolu 1 838 Sarı Mehmet yol İsmail veresesi ve Hatice BT Hasan kızı Fatma ve Hüseyin 106 ” ” Köy civarı şehir yolu ı 379 Yakup ve Mehmet Yenişehir muhacıları Hafize ve Mehmet 72 " 106 d » — Köy civarı Güneyli 1 379 lsmail Hafize, Halit veresesi 82 e 106 : » — Çukurlarda 18 380 — Hasan, yol, Şaban, Hüseyin, 142 Kuka öğlü, Ali ve Mustafa varbları — ÜRE L #i Kazası Köyü Mevkiil Cinsi Mesahası Dekar M. Hududu Ne: Borçlunun ismi Balıkesir. Kabaklı Armutlu Tarla 7 852 Eyyup Şehir yolu. Bayır. Göse oğlu 143 Nazile ve oğlu Üzeyir F v n Kır t 3 676 İbrahim, Fatma, Ayşe, İdris 144 ğ Ğ a a Kara İbrahim — ,, T 352 Ayşe idris yol çetmiler tarlası 145 5u 5l ah " ” 4 595 Mustafa, İbrahim Fatma, sahibi senet 146 H » , ” " Alhatlı içi ” z 986 Ayşe İdris İemall sahibi senet MT vi ” y Te D &v vi 6 662 Mustafa sahibi senet Mustafa eskinec 148 n u n ” Alhatlı ö 3 676 Fatma, Eyyup ve yol 149 v y a » Akçapınar ” 9 190 Ayşe, Idris, yol Fatma. Akçapınar 150 ö ” ı ” ” ” ” 2 527 Fatma yol Akça pınar Mustafa 151 l eZ p. b 5 Dere tarla " 6 662 Eyyup Ali Süleyman yol 152 " , » — Fısıldaklı sam — », o 919 Fışıldaklı Bozhali. Cemil yel 153 ü ç ğ diğeri Murat ağılı ü Â Akçapınar y 17 461 Bozhali Ibrahim Suayaklı H. ce 60 - v a n SN » 22 256 Hasan lemall, Ineç Hatice 318 N ğ n #it Kazası Köyü Mevkii Mesahası M. — Hududn Tapu senet Borçlu ismi ":S) Balıkesir Halalca Köy civarı 5 Dekar 524 — Sahibi senet Ali, Sahibi senet İsmail No: Borç 47 | ğ ü Kiremit dikili S . Si4 Hasan, İbrahim, Nefise, Mehmet çavuş 37 Nasub oğlu Mehme; ve oğulları 46 ' Ka yi Taşteke ÇaYir Mustafa ve İsmail İ ö d Köy civarı hamam kuyusu 2 , 757 — Mehmet, mezarlık, Yakup Ve Yusuf l% ü 46 1 Şk . " Köy civarı ı . 838 — Yakup. Zahide Ali yetimleri sahibi senet 20 öE 46 t “ tü Çayırhisar çıyırı D . 838 — Hacı Mehmet, Nasuh, Çayırhisar çayırı İsmail 57 n 46 p ü » Aykır oğlu yeri Mumralık 11 . 947 —Kemancı Ahmet, Süleyman, Ali, İsmail 122 ü 46 F “ - 'e Ö, S4 Ahmet, Nefise, Hacer. Mehmet 228 Kara hacı Yusufun Halil 4; f » — Köprübaşı kadın kuyusu 4 . — 136 —— Halil, Ali, Yol, Yakup 220 R 'g » ŞA Kıpl' başta D . 838 — Ali ve yol, Ali Mehmet, Hüseyin 217 B a » . Teke Çayırı kümbet 8 ça O0 Havva, Mehmet, Mehmet, yol 27 Ömer kızı Cemile ve oğlu Hasan :; p » » Kara yerde 2 ” ça Yol Şehriban Ömer, Mehmet 8 İslâm oğlu İsmail oğlu Ahmet varisleri ı 2 k » .» Kaynarcada 3 ., 676 Hüseyin Şehriban, Ayşe, Medine ve Cafer veresesi 59 d ” ':ı p ” » Aygır oğlu AA Ali Şehriban Recep ve Yusuf yol 60 & ü . ı" K » » — Kümbet 2 .. 298 — Yol, Şehriban Recep İsmail 61 z 5 .- Tj - . Yol arası taban . —G Hanife, Şehriban Hasan Nefise 63 n > x ':3 p » . Helvacı kuyu S » 0N Fatma, Ramazan, Yusuf Mustafa 43 Kâhya oğlu Hasan kızı Cemile ı” # M Şehir yolu .0 Süleyman Cafer yol Hüseyin 44 (4 ” ” ı,a b » » Ova barman s , 676 — Beşeli oğlu yetimleri Şehirli tarlası 45 * .» » ı,, g ” i Meralar MP5 Si DA Ahmet Sait Fatma Ahmet 47 * . . '3’ İ : . O İçkaya a ŞAĞA ZDi Hraaç Malkeni 48 u ğ - p. 5 x Aygır oğlu yerind 5 . 514 — Beşeli oğlu yetimleri Ahmet Mehmet 49 t N ö 'ıgö y » İ Merada a B Veli. Hüseyin yol Mustafa 36 Mehmet oğlu Ali Osman ğ 2814 Numaralı Kanunun şumulüne dahil taksitlendirilmiş borçlarını vaktinde Türkiye Cumhuriyeti Zıraat Bankasına tediye etmediklerinden yukarıla evfsafı yazıl! ” kuller tahsili emval yolile satılmak üzere açık arttırma suüretile ve pey mezat kaymelerindeki şerait dahilinde müzayideye çıkarılmıştır. Arttırma 13 7-937 tarihinde başlamak üzere (21) yirmi bir gün olup 3 - 8 937 tarihinda Salı günü saat onda birinci ihale ve on gün sonra da ikinci ihalesi Balıket” lüyeti encümeninde yapılacak!'ı , Taliplerin daha ziyade malümat simak ve pey sürmek üzere yüzde on teminat akçasile Balıkesir Türkiye Cıımlıuılyeuızınn Bankasına baş vurmaları ve ihale l."ü"“ idarede hazır bulunmaları lâzımdır. Dellâliye forağ harcı ve sair bilcümle masarıf müşteriye aittir. | | —4 — 284 İyesi ve Başyazmanı: Balıkesir saylavı H. KM j Çıkarım Genel Direktörü: FUAT Bİ Basımyeri : İl Basımevi ü l za Ğ ee durüz

Bu sayıdan diğer sayfalar: