1 Nisan 1939 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 7

1 Nisan 1939 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Utüsün çocuk ilâve: Biraz da eğlenelim Çocuklar bunları biliyor Yaylar. biri sıcak, öte- oo Kız böceğidiye bir böcek wi ve. Bu bücekin gözleri 20: Wee dila ini Sİ benmari ii denizlerde hf ağn mak reçel” Gür a kıntı vardır. Sıcak su akıntısına golfistrim derler. Golfistrimlerin sıcaklığı daima 15 deree ile 16 de- ası Şişi n boşluktaki sürati sa- Ale eme Bir Anne çocuğuna günde bir İitre 300 gram süt emsirebilir. Fransa'da orta yâğ 52, Alman da 57 dir 1935 de dünyada 39056 balina ba- rilmiştir. Paris'te bulunan dikili ta- lığı tutulmuştur. Ke em en Şİ e e a Luksor mâbedinden « mama kanalını 10 milyon dolara a ya geti ân almışt Yasanın oyuk kemiği © kadar Neryorktaki büriyet âbidesinin sağlamdır ki 1000 kilo ağırlığa ta. o yüksekliği 46 med hammü edel 'Toptak yiyen çocukların bağır- saklarında peyda iie şeri dinin uzunluğu 10 ile 12 metredir.

İnsanın iskeletinde Bir tarla faresi iki ayda bir yav- mik vardır. ru yapar, Senede 36 ile 40 yavrusu Bir litre kanda 130 miligram he. olur. moglobin vardır. aran a sene 15000 metre yükseklikte sıfır İnme dere soğuk. vardı. vyo: Yer yüzünde naimeler denen ke laa mii İm senesinde dünyada yapilan Sungipek 463.000 dan Si iki buçuk NE Ee yamalak bara 6 iin di bedeninin yüzü 18380) 000 cinsten fazladır. timetredir. e öde İU00 den farla beş ez deniği ber bene JAY Tme$ cinsi vardır. ilerlemektedir. Fransa'da her sene 3 çok mantar veren meşeler se ie nelik saplar gin 700 mil har Me Bir çift serçe kuşu, yavrularma | haftada 4000 - 8000 sinek Ye kısrakta 36 diş var s1 getirir. 'nin en küçük gazetesi dir, Bir hektara dikilen 1000 hurma © boyu S4, eni 22 santimetrelik bir ağacı, 3 senede 3.000 hurma verir. Lay ii İnsanın vücudunda her gün 30 Oo Eğer saatte 100 kilometre yol el meş ei ed ei çıkar, 0 senede varabilirdik. Otomobil başında çocuklar 66

Aynı gün çıkan diğer gazeteler