9 Temmuz 1942 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6

9 Temmuz 1942 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ği Et, süt ve yoğurt alınacak Alâkadarlara Mar “Ankara Hususi Muhasebe Müdü! dren vk bina, bina 9, ci taksiti ayımı m mükelleflerin m borçlarımı günün, rica olunur. ( 5041 ) Askerlik işleri ikm ve pe alınacak Te mm ve oram ma yiyecek alınacak Erzakın cinsi soyad 280. YE # - d100 882/50 1130 a“ derece subaya s ve : sd ka 8 ailesi de 31 er Çeşitli yiyecek alınacak ahmin "Miktarı bedeli Fi: İlk teminatı Cins Kile kuruş Lira kuruş Et (koyun) 19000 170 (Cuzu) 2500 160 «aığır) 2500 285 0 * Teminatı (4768) lira Mühendis aranıyor Su tesisatı Çeşitli yiyecek alınacak Sıhhi Müesseseler Arttırma ve ere İma M. fiyat Eksiltme kuruş e ke kir gün ve saati 350 1172 10 kapalı Mi EN e tı

315 apk 369 açık ,, ,, 1530da t 16da üncü yıl. — No. 7516 120 7 40 06 2 15 02 02 015 20 20 Oo 580 73 kapak m cuma 03 025 085 5 25 29 227 35 5 Sulev Cebeci Bu gece 2115te İKavaklıbahçe | Bu gece21151e İ Çankırı Cad.? DUE Yenidoğan | Bu Kadım Benimdir? — ÇİÇEK | Büyük Tük fili | YILDIZ ; yemlik KAPI Sineması Türkçe sözlü Sineması ; AKASYA PALAS Sineması “ Charles Boyer ” Yeni Sinemada Park * Sus Sinemasında Sümer Sinemasında Bugece 21 de e Bu sl ugün 12.15 e ba il e yi Lr film ğe HATA 1430 - 1830 seanslarında » Maden Şey bayiliği iki ii ERME ameliyinda KI SKA e NC KANLI ARABA I - Haydut bıçağı Başrolde Charles Starrett. * i; larındı SON Ü M İ e böyAz LA HE Sant: 1830, 21 söaselarında N- Ölüm katarı Saat : 1630 seansında AŞK Aşk muharebeleri © üareldne “eek Etel akyl sp Senaslar: 12.15, 14.30, 1630, İLANLARI UNUTULMUŞ KADIN v 1880 gece 2i de em e ae sl Tek: 3640 is Tet: ösen Tel: 3590

Aynı gün çıkan diğer gazeteler