14 Mayıs 1943 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 3

14 Mayıs 1943 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TELGRAF. TELEFON RADYO HABERLERİ . nun “sulh teklifi M Afrika savaşa! seferi son verdi! sona erdi (Başı 1 inci sayfada ) görüşmeden sonra savaşları da alevlenecek Gİ. Giraid Tunus şehrinde hararetle karşılandı Mirika seferi 600.000 askere maloldu İran Şahı ve Başvekili M.Çörçil ve M.Ruzvelt'i tebrik etti sr 70,000 dir. Solya'da bir fedhişçi yakalandı Arnim'in son bir Bu General Anderson'un anlattıkları Duisbura'a siddetli bir akın yapıldı ME Tunus'ta bir boşaltma plânı Glide hazırlanmıştı Von Arnim sonuna kadar mayıs bayrağı halkin “coşkün : tezahürleri arasında Samsun'dan yola Bayrak Kavak'tan geçerek Havza'ya geldi Bayrak Havza'ya vardı Havza 13 armağan ayrıldı > dün akşam , da İngiliz - Amerikan Genelkurmayları çok gizli görüşmeler yapıyorlar (Başı: 1 inci sayfada ) En mühim mesele Churchill radyoda Finlandiya harbe devam azminde KÜÇÜK DIŞ HABERLER Edirne'deki yola çıkıyor 19 mayıs umumi halk da Kuban'da ve Novorosisk önünde carpışma devam Bası 1 inci sayfada) Diğer kesimlerde savaşlar Alman resmi tebliği uçağı kayıp, Naftalin

Bu sayıdan diğer sayfalar: