28 Şubat 1944 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2

28 Şubat 1944 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ti 1bbın. yeni zaferi PENİCİLLİN Kn öte kimyevi Erup- e niyaz. Paul Em ir tecrübe: #rengi öerinde zig ti ve Du inelr- lerine uygun “geleğök birikim arsenli m ee İğ > yem eşin e ik teri . Bu; etle frengi- ilâcı bulun- ENİCİLLİN” © gimteptereği e diğer bir etini imi ni etmene give Pek apre Y hatt Tehlikeli g az sonra tatbik edildi. Kubaylar #arbonu, hayvana. erlmpiei mlkro bu aşılamak ii tedavi “ie di, Fakat nedense o zamandan! ae e 1 Penicillin, çoktandır unutulmuş 0- Jan bü üpündlerek elde dal miştir; ; İngiliz bilginlerinden Fleming; mikropları üzerinde 2- al iyö- iyi enin anak “Fal ir mantar ir e Mei Tüzer ma ntar hevilerinde hulunmuyo, Bu yeni Hâcın tesi, Flo en ie Biçülimektedir” Bir ite; peri santimetrektip et hulâsası için- de muayyen stafilokok. evinin üremesini durdurabilen penicillin miktarıdır. Miligramda bir. Florey ünitesi e e e nn 50.000 mali br ti cak vu begi eşi b ye ze in mi e kadar. süzme el 1âz e. Yazan, Prf. Dr. Sadi Irmak e muhakkak olmakla" bera! atel e > lebilir: mikropların © tene öl, mâni “olabilmek, raiKtop vücü da temessülü imi şim fesör bana ia en ve Ameri- Kani literatüründen topladığı ma- 1ümata göre Penicillin'in tatbik €- dildiği 500 e era la miştir, 33 Bireptokok öntan “mevzuları; Willkie'nin iki Yersarsımı “Kurbanları için yeni bağışlar | HALKEVLERİ HALKEVLERİ Halkevi 5 konuşmaları: Ömrümün kitabından İsveç yakasinin. 20 “sinide "şifa elde edil si anımı söylemeliyiz ki a idrarla ıt- srah z Geliyor ni ei ir sıta kazanmış e a imizde di titüründe araştırmalar y&ğılmı Di b e öne İlbora. tu liye ç ört görürüz BE iyi alar nez ili 5 Biriz e kelle aran DEMİNYGOE dier antibakteriyel maddelerin $af olarak elde edilmesi de miim- dindir rdükleri Halkevi çalışmaları Malatya'da bir lise binasi yaptırılac: İstanbul'da karışık 'bir ölüm hâdisesi Şarkikaraağaç Halkevi'nde Şarkikâraağaç, bayramımız Bulgaristan dü muhaliflerle yuşma mı? açılmıştır. or Halkevi'nde e (Hususi) — Halkevi dan ve samimi bir Kârahisar Halkodası'nda KÜÇÜK HABERLER Muş depreminde hasar “İzmir 30 yataklı bir kavuşuyor İŞLİ veya Hasanoğlan Köy Enstitüsü okurları Şir Bilgiler köy enstitüsü - bir kafile can kaybı olmadı Banatoryomun açılış töreninden bir görünüş.“

Bu sayıdan diğer sayfalar: