19 Temmuz 1944 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 4

19 Temmuz 1944 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ULUS , 19/7/1944 YIYECEK ALINACAK Balıkesir Sa. Al. Ko. dan ; Türkiye İş Bankası A. $. Telefon numaraları bir, 'La Maya li 9-12, 14-19 Tel 668 1192 2530 Merkez İkinci Müdürü. 3411, 3415. İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: - 4843472 363260 o 11 TEMİNATLI - 4906.64 O 3670.62 (o 1130 o 246 hedeli yazılı inşaat Cihazlarının tamizafı (OT ALINACAK) kası AH Nazmi Ap. No: 5 Paker, Telefon: 1420 Dadı aranıyor Kars'ta hususi surette imal | ettirdiğimiz sadeyağlarımızın | Orman Çiftliği mağazalarımızda satışına başlanmıştır. Ticari İşletmeler Müessesesi ALINACAK 82 Nolu Sa, Al Halıs kalker taşından imal milletin verimlidir, toptan sipariş kabul edilir Ulas yk Yeni Sinçma üstü e Bursa ii AL: Ko. dan: Miktarı e Mevkileri 1000 14000 0 Şehir dahili | nakliye 100 11000 825 Bursa » Karaköy zi 100 5000 875 Bursa - İnegöl Nakıl dolayısiyle 100 5000, 315 Bursa - Yenişehir 50: rsa - İzmil 100 10000 750 Bursa - Orhangazi B 100 00 375 Bursa - Gemlik k 00 10000. 750 Bursa - OrhaneM l 529 100 8000 göl Burn < Katacabayı l 100 10000 750 O Bursa - M.K. Paşa 100 15000 1125 See DOKTOR » OPERATÖR Hamid Ataman Kulak, Burun, Boğaz - Hastahkları Mütehassısı 1880 ALINACAK) —— lâborantı alınacak 'ÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI MÜESSESESİ RİO NO aile lesses iz hastanesi inde in üzere en ayağı Kk sene ır, Verilece ak pe e pahalılık zammı ri li Hradır. © imilerin İlin riya Karal uy Müessesi idürlüğüne 50.090 litrelik tesisatı NAKLİYAT YAPILACAK Öksürük ve bronşite karşı Yeni Doğan Bahçesi — e Il Hapları çok müessirdir. Bütün EV SATIŞI Yurt Yapı Kooperatifinin (E) birisi 23 am 24.15 te Türke “gönül YENİ SİNEMADA ZATİ SUNGUR I- DEV ADAM ük Fransızca ders Il - DAĞ KIZI SUS pla e ece ZEHİRLİ ÇİÇEK Türkçe sözlü Kahramanlık. Büyük fedakâr hık... Unutulmaz bir aşk filmi ORDULAR; ÇARPIŞIRKEN Türkçe sözlü sanslar 14.80 — 16.30 — 1880 — 21 1215 te ucuz halk matinesi GÖNÜL OYUNLARI

Bu sayıdan diğer sayfalar: