14 Eylül 1948 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6

14 Eylül 1948 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

; NE DÜNKÜ BULMACAM, IN GÖZÜM ida sağn ve yukardan aaa: 1 Maribayram 3 — Aleni “inat — Liman 5 Bi Bat 7 — Yetiş — r 5 < Ala 2 AMİSIG SALI — 14.0. 18ae 1 120 Acılış ve program — Hafif parçalar (Pi. B Hüberler © &diiĞİ 16 Operet marc i hafif” muüzüke (PL) 1420. Acılış ve program — 1230 Or çen gaerlerl. (Pİ) Fy inlğrler 2 EM zet 2 iie Ge m ar — 1400 Kapanışı Açilis. ve program — 184 izli Ge 30 Baz gerin gran 1 ini 00 Dans Konuşma 1845 ULUS Ali Öncü'nün İsimli kitabının ücüncü bas- kı yenii ivelrle çıktı, Piva &: 100 a ve aş yerleri: abu Posta Kutusu No. 1 Gaal. Yarlıbâh- Şe, sokağı No, ivanyolu 2 Mustafa Öncü, miz ci Bulvarı No. 208 Millet Kitabe Niğde'nin Pertek köyünden olup Akare. oturmakta olan kli Halim. Anışoğlu'n Kemerhisar Bucağının Kese" Alici meykinde taramları çi onigi. Sadi arlası, Bekir tari il geri (EY ğe zl mevkide tamıfları iz gö, hark Mustafa tarla le yolu ve Ah- imet Çavuş tarlaları ile çevrili (24) işe | anım. türle; TC Zirai Banker) Bor Ajansına olam borcu için 1.0048 tarihinden itibaren 21 gün müddet. bakan m eş Haberler le satılağı, çıkarılmıştır. 22.9. 048 ba günü sant te Bor Kaymakamlık binasında te- şökkül edecek idare kurulu t dan birinci ihalesi yapılacaktır. Taliplerin müzayedeye iştirak ey ne 2g 14 PİN 1008 sal yz | lemek üzer: en gün ve mat- rr ii | te ee tine müracaatları “ diz n olu 1290 gür kam e Öğler irisi e pi Ankâra — Cebeci — Sağlık — Yeni Yüz 3641 Mili tga lan r 1946 Kalkinma Tetikrasi Tir. üze 7 Saizli 1941. Demiryolu tani tanbulda alm yatları Res Bühüriyet İngiliz ilden üçe rca zada ŞEEMŞİRD A etmemiz hastane emşire i Oklüiyizn Ti4zil dhl ine müracaat etmeleri, > 6895) p Ankara Muhteşem filmler hafı RANIYOR si için. kası 7 — Londra Olimpiyatlarının kapanış merasimi. 15.20 — 18.20 Gece 2115 de 2 — Bağdat Pı “Orijinal “Kopyesi' 14 r 17 » 20'de — Hint Ormanlarının) li ye kaybettim. yi iz nl; Ayrca: çi gala haberleri a EN 3 doğumlu elik kizim Necatibey ei DE se Tnklar eld ilkokulu önü.” Furuzağa sokak (Yeni yapı) Sahibine müracaat. Telefon; pi Sri pamuk safılacak ve. Doku. lalatya e İpi sapi > Srleşsesesi Mensucat il asındı aryi mat 15 te açı Diyen satlcakür. Muvak- Kat teminatı liradır. Pa. lar her gül ii mbarımızda, imak İstiyenlerin O mezkör gin Ve saatte fabrikamıza mf -acaatları ilân olunur. Fabrikamız ihaleyi rapmamakta serbesttir. yapıp 1285 Safılık ev dali bahçeli ev yolcula basi sakli Tel: 18676 akşamları n Bm. Sinema eti No: £ 3401/4805 Kiralık araniyor ia ka- terier” DEDE aker aranıyor, 11046 telefon edilmesi, 480) Kiralık oda Çal için aile gina e 1017 in Si hiye Cihan sokak No. 31 daire Kızılay bir Baş. Satılık salı günü Belediye s1 ayaklı makasi İlân olu. 7305, Mi fonz 12488, Samanpazarı Kar- 4 4. B Mezat © Salonunda 1230 teri maki- nal lar “BOLE Kavaklıdere'de Satılık arsa bir parseli olmak üzere Sağlık | sokağı numara, birinel kata Ki e edlimak için 11288 m telefon. edilebi 4672 | KAYIPLAR Ankara almiş ml ie tga diocunu . kaybertim kin hükmi yal “Yenidoğan - mahallesi Rüstemağa sokak No. 772/7 Seyfettip Atiktürk SAYI — Kastamonu viliyeti Ci- kazan nüfusundan almış olduğum hi et BEAM 0 - Sayın Ankaralılara Sürpriz en e zil li rararına mevsimin Son Yenişehir Meşrutiyet Cad. Öz. GA ARDENPA ARTISI soy Ap. Altında 8 sayılı dükkânda“ : Lüks Pastahanesi AÇILDI her evli tepsileri Fenni, son sistem tertibatlı > fırınımızda börek, pasta ve tatlı pişirilir. AYRI IR ÇEŞİT sta. ve vesaire sipa.. iler Mabul edilir. ve nişan siparişleri al Sadi Işılay Porihan Altındağ PERİHAN ALTINDAĞ (SÖZERİ) Bestekâr Tamburi mani Ahmet Yan dl Işılay Refakatleriyle mükemmel saz ziyafeti BOMONTİ kn ie Abid, Kapalı a. 480078489 İLÂN i5 Genel Müdürlüğünden; nl m a a > Ulus'ta - Mavi Giza Florya Spor, Kirk kahveci İbrahim Melek mağazasından, Yenişehir'de: Yenişehir Eczanesinden. Adliye'de: Adliye yanında yeni dükkânlardan Arda Kitabevin. den ve Toker ie o Birke ve mürekkepler arker tuları madeni eritir, kaleminizi fena halde Yalnız ion riek Si Sa 'L. 5.00 SOLVEKS'İ İHTİVA EDER kaleminizi OUİNK mürekkebindeki ve lâstik kısımların yıpranmasını önler, cins mürekkepleri birakan yedi adet yeni çürümüş, hattâ İkisi erimiştir OUİNK mürekkebindeki ii istimale müsait bir vaziyette kal Galon : TL, — e AE Türkiyede Mümessili : ELİ BURLA ve ORTAKLARI . Galata-Istanbul bozar. | Halbuki SOLVEKS, tor- yazarken temizler ve GUİNK içinde birkaç gün çelik uçtan altı tanesi Ml ve şar 105 — 16 TL. 3.00 agi enn er Davetiyeler konser akşamı RUMATİZMA SİYATİK, NEVRİT, Şişmanlık ve fazla yağlar eritmek, Karaciğer Bağırsak amala persem- ak 10 da skala yan nr bulun hastalıkla La “Note epi ei Akalan, sabah saat 8.32. ğa a Satılık Kapı ve pençere Yıkılan bir apartman en e tası e / kullanılması faydalıdır. ECZANELERDE BULUNU Sümerbazık Selüloz Sanayii Mo : TECRÜBELİ BİR mz meri Kağıtların yeni fiyafları çe a li ma Aşağıda cinsleri yazıl: acibey paaaj hizalarında gösterilmişti No. 3 Sayın müşterilerimize ilân olunur, Cinsi azmıçve vesm Tonu, ye br panayiri, İkinei Üçü ur (Gazete Kagıcı evsarında) Beyaz (ol karton) rede Belediyesi Biletlik kâğıt (Muhtelif renkte) Her yıl oldul ği "çit vi Gere: panayırı bu yıl de 26 MR 148 zu Sellüloz ital m e v ambı ma günü açılar: z Sellüloz, Jaj Ge karton ( İnce ambalaj Kağı aa ğin olunması, 1289 120) 2000.— Siparişler İçin İzmitte Müessese Tiraret gunesin müracmat dei Daire aranıyor Kızılay civarında 4-5 odalı möhlel veya mb eniz bir daire aranıvor yani (F.K.) rümuzuna vazılma. m Abla Çocuk Yuvası Jocukların cennetidir 208, Atatürk Bulvarı Bakanlıklar 471) CHEMİTEX Hollanda boyası ) Çiçek, Semed ai akşam saat 21, 'erli filmlerimizin en güsel müren ve konve CEBECİ İSTASYONU YAN Doğan Bahçesinde istanbul'dan yeni gelen "Bizim Tiyafro ,, Tan kadrosiyle vepveni Bartllerder "Sünüz Karettin Salçuk — Talât Artemel < Oya Vedat -Karı — ie Kiper ve arkadas zi Sadi Jnlay. Şarkılar; Münir Nurettin Sel- guk. Ayrıca: Dünya havadisleri ve ilâve eri “5. 9. 1948 çarşamba günü akşamı Bir çiçek - On böcek| ye m “İLK OYUN ARK Sinemasında Gizli Vesikalar Türkçe sözlü Baş Tollerde Marie Den — iymond P, Caz < Mili oyunlar ve heyecanlı akrobat gösterileri ni ml Be ağ Meydanı Erler Tuhafiye Mağazasında 4 — 1615 — 1890 — 21 Tel: (13634) 19 dan sonra bahçemizde. Tel: 14711. Beklenilmiyen kahraman “Gülleyik köyünden Mehmet Al oğ Hösan BİZİN 1215 Halk Matinesinde Emlâ! TE vo İ İkramiye dağıtılacaktır. diği mallari için fen tem yle ve tedarik olunacağı sayın. hakimi: ilân olunur. (7872) | 7876 mn amm mar ye ki gi ür öp, 4 er odalı daireler Tasarruf Evleri önünde Bahçeli- gvlerde Beyevler durağına pek yalın apartmanda 3-4 odalı kü rasat aabahlayın. 24106, öğle, 4626 m 1 renkli Şirenz (42 100 deçektir. ayn önler aşın ra ie. irene (M2. 150 V 180 gr) İkinci panayır da 3 ekim İmitasyon kraft gina, a, günü, başlıyarak “üç gün a 12784, gece 23453. Kadın Terzisi simi o. Fazıl pe atbaası © karşısı Plevne P-nkası Küçük cari hesaplara mahsı 1. 10. 1948 tarihli keşidesin de 2 DÖŞENMİŞ EV ARSA Lira Ev mi 3000 Lira 16-9 - 1048 akşamına kadar enaz. İ00 trak hesap agarz. Türkiye Emlâk Kredi Bankası Ankara Şubesi Atatürk Bulvarı No. 69 Telefon: 14620 - 11085 4 Faizli ooo O | Sayın > akil Anafartalar caddesi Hayırlı sokak açmış olduğumuz Yayla Lokanlası İÇKİSİZ o dele Temiz servis Nefis ye kli bir. sal tecrübe kâfidir. Salonumuzda vardır, Ali Cangar ve Mehmet Topcu 3485/479 ERİME MI AAA la Radyo sahiplerine Bozuk radyolarınızı tamir etc! mek için 12843 e telefon etmeniz k* fidir. Radyofon Hidayet Yetişken Anafartalar cad. ki Sarayı kâr sisi: No. 278-1 Telr'i Kuvvetli öğretim, sistemli ve Le alşmasile artan bir ilgi Ankara Şoför Okulu'na İYENİ D yıllarına devam © edilmek inilen” ee Ler her ün vi Selânik. Caddesi 262 asıları, Teli 51 16'dan 24 e kadar GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ YARARINA. Z yi İ 18 eylül 1948 cumartesi saat e Programı gazetelerden j bekleyiniz. 4818 JUS Sinemasında Bugün ve bugece Türkçe sözlü ve Arapça şarkılı Yaşasın Ai Misur'an iki b iyük Abdulveh; ie ve Dea ar Seanslar: 14. 1615 1830 Bentderesi asfaltı - Aktaş'ta Yazık YILDIZ Sineması hu. Akşam Tam g.15 de filmlerinin en güzeli en şahe seri e destan eser ve a'dı Defa) ia Son ie Kahra rkga özlü) yeni Cooper Te Bay Miland Bu Gec: EN Gesi Crongat a nd, Every Night)

Bu sayıdan diğer sayfalar: