17 Eylül 1948 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6

17 Eylül 1948 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—BÇ-— / BULMACA v 5 ex. | Doğan Bahçesinde istanbul'dan yeni g; Genç sanatkâr Musta fa Eroğlu alk "Bizim Tiyafro ,, Tam kadrosiyle a BRİ ÖVEY ANA öölüm(3) | Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müasesesinden: Göz hastalıkları mütehassıs alınacaktır Kapalı zarila — si ilânı — Eksiltme müfdeti 6.9 1948 tarihinden itibaren onbeş gün- CEP, Bolu tl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığından: girecek bütün öğrencilerin 22.9.1948 müracaat etmeleri lâzımdır. kabul edilmiyecektir. (1659) 8090 17 eylül 1948 cuma, Güne 21 Mari Evlat 1160 zile 2 İkindi Halk — Güray — Estanbul 16 eylül 1048 diyatlarış menento tonu Ğ ira, (0 66,25 1 mt 160 lira 1 ği , a Tuğla en Cebeci açik hav k inda 18 eylül 1948.cvmartesi saat 16 dan 24 » kadar Çiçek Sinemasınd GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜRİ YARARINA ÇİFILIK BİRA PARKINDA ŞEVKET YÜCESAZ SWİNG BİRA PARKI tralariyle lem i Sanatkâr SABİTE TUR “ze arkadaslarının & istirakivle Mevsimin en güzel EĞLENCESİ Muhteşem filmler haftasi Bor İcra Memurluğundan: üLUS Muadeleti tasdikli Özel Işık Okulu Kavaklıdere'de Satılık arsa Kiralık daire Bentderesi asfaltı - Aktaş'ta Bu Akşam Tam gız de Fakir Çocukları sözlü ve şarkıli) > Emine Neriman Tuzsuz 4873 Madeni rozet alınacak Kurumu Kiralık daire ( Ankara Soför Okulu 2 nci Sanat Halit İrvana'ya 15 eylül 1948 çekilişinde 0000 LİRA san. 0101 sancı za BÜVEMİİK Satmıştır. Siz de talihinizi deneyiniz. Yenişehir: Kı- Kadın Terzisi gecikmeler SABRİ GÖZAYDIN > inel Bölge Mü Manto, tayyör üzerinde dikkatli ve temiz iş yapan erkek kalfa aranmaktadır. İli Daimi Komisyonundan Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesinden ; Temit Aşakıda cinsleri yazılı Kâğıtların yeni fiyatları hizalarında gösterilmiştir. Sayın müşterilerimize ilân olunur, Ginsi ete kâğıdı evsafında) Kroi a 1 gri) Eğl ei BN a b karton (No: 50, 60, 20) ımbalaj kâğıdı ür Li Biarier İçim İzmit'te Milessese Ticaret şubesine ab Fksseri yetistirilmek üzere ziraat okulu mezunları alınacaktır ve Dokuma Fabrikaları Müessesesi Müdür- — Diploma sureti, 2.— Askerlik vesikası sureti, — Nüfus hüviyet cüzdanı Pırr. Bölge Başmi (13675-7519) Evinizin Ferahlığını BRASSO MADEN CİLASİLE SAĞLAYINIZ 8049 Ulus Sinemasında Kanlı Elmas O

Bu sayıdan diğer sayfalar: