12 Mart 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

12 Mart 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

War —— HER GÜN ÇİKAR TÜRK-GAZETESİ > < - izeaemi ik maakfisduriğ ilânlarında ©/o 20 tenzilât yapılır joe ehe Gpeetemizde sıkan yaz ve 1929 Rİ Türk ünüeplrile Faydalı ecelin İLAN TARİFESİ il l Gümrükler umüm müdürlüğü Ş Borsa OL Mart 929 İstanbul mübayaatKomisyonundan i Nukut akhisar Tül üncüler Bankası z marn katar si mn ii ktanbul Dcarçi ve Şenay odası Topane anbarından r umumi hey'eti (7 nisan (929) E Atla “© e Bükreş “9 ley Belgrat © Türk rast r i z tebdille Tahviller ! : dilleri Mürakıp intihabı ve ücretinin tayini, in ibra İsimlerine kur'a düşen dör» özanin yeniden imihap vey Düyunn muvahide iz : Meclisi idare i | Istanbul ithalât gümrüğünden: 758 müstamel kundura bankası Ticaret ve zahi katibumrmiligi. 4 ten 00 1475 1378 | 0000 İ e 0000 0009 | sert * 0000 0000 m mmm 0000 0000 0000 000p a aba e Mide ami ; 200, ei TK e 11 kalem eşyanın 163.929 tarihinde” ve mitaakıp i ivriki sokağını maralı dükkân İl Trabzon kim pastasi 00 ği int 607 0.00 0000 e 1 ihalât gümrüğü estığ anbarındu Bümüzayede | » V k 2 İKREŞİT PAŞA) vaps Mar 1200 11200) O e ANE | dürlüşünden: : 4500 55 vd o: 0000 rveçhlati ş 6000 o 0009 ni “Ankara vilâyeti Defter. darlığından: Mevkii Hakimiyeti Sabık Anadolu | müliye meydam Yi ki dükleânlar v rif vekâle 22 E > a — 19214 TI â fb 7 Türkiye İş bankası ae me e ENR ermayesi tediye edilmiş 4000000 Ht Me) nt efterdarl n ; kal tarite tatbi gi liradır Umumi müdürlük | olup dee ei gain: müerchak; bakima e — — —— —— e Sa. Ankara > Refik “Tahir ve Kemal n yoklama met İntel iiaksz Maadin || Remazın 30 Şubeleri: b Mü ite Meet ve Ban | Mühendisliğinden: ee im : ANKARA © ADANA © AYVALIK ok baz l İ alı İSTANBUL TRABZON - KAYSERİ i r r m il İZMİR GİRESON MERSİN | IM U ; LE A Şe | M.M. V. istanbul satın alma yi NE a vi a en iz komisyonundan; | bulunmuş olan kazanç desi | ; yaş lmeiliş pek İŞ) bea siri olanla ia in d Ak akçe kara gün içindir (|| Se 28) Namaz vakıtları. Bu gün münasip iş Günün nasihat kadrini bila SAMSUN © EDREMİT © BURS Ma ia il siye edilmemesine mebni hülle asiye b t eylemeleri Bu günkü hava BALİKESİR ZONGULD İşten arimaz dişten. artar (İl Ee kumbarala b | susu Tlasam B n Efendi e ME yi Türkiye, iŞ Bankasından: | » çocuklar leniz sek isterseniz hemen Ee —— ele ve mevcudu heniz den bir kumbâra Ki zi —— Abmei Şükri

Bu sayıdan diğer sayfalar: