14 Temmuz 1943 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

14 Temmuz 1943 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 şemiden würekkep Bir japon filosu imha edildi Gi GENERALİ ir İsrüvazör ve üç Ri batırıldı (AA, bi. Müttefikler Sicilyada 3 şehir daha aldılar! doğuya tümenler getirdiler ve ve irtibat yapılan ADADA 22 HAVA ALANI son olduğ wu gil sibi avni müş bulunacaktır. İtalyan donanması Tünel tahkikatı Baştarafı 1 üc sayfada) Kü imes hakkında ,tedbirsizlik, dikkatsizlik ve ilede meri lıkla | bir Ekşi fazla ki sebebiyet” vetmi ermek ilan âm- lavası açmış ““Müda inn maznunları 9 noktadan suçlu görmektedir. Bunlardan en esaslr olanlarıda BERLİNİN BİR TEKZİBİ BERLİNDEN GELEN HABERLER * 3 — Kayışlara kopan telleri:

een imkân yoktur. Buna > sürte m ürik Me Sopy ap de edilemez. e vel opük e yaylar mal, Bizi ve e iyim sayıl- ktadr kimliğine ip miştir e bir iki gi eâdar birer birer Ebede #orsuva çekileceklerdir. YAKITA OLUNUZ wE2Eg idir Baw gm» 8 maş ze Ye m a i | , i z i i i « si tı n Nm OE ii m iğ 7

Aynı gün çıkan diğer gazeteler