14 Ekim 1946 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

14 Ekim 1946 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

bek Del BUSU TAMAMİLE isyana iştirâk eden bir u süvari alayı ein Nazi Suçluları DOZAaZıAar WESC.€” sire ingiliz ve ksx! Bulgar basın Ateşesınm - Yaralanmasindak: Esiar at Veni Süğtşdi Müslümanlar birliği mete iştirake okşayıp sevmig. Karısmın gö- dünyaya zü önünde e > e a gi- ii "akat, ai e yapmış; Partisine gey #ormamış ve üzerinde (Baştaçalı 1 inci sayinda) rada an bazı verilecek Dönlz ret göstererek: bi notamızın ana hatları İli. *m İdam hazırlıkları 13 (AA) suçlusunun tesbit etmeğe İngilterenin görüşü evet. - yüzde 28.02 “haya Ani (A me yalm örne Si haf hir Hipodromunda yâpılmıştır. El ai Tari ese 'erkek > Yaylar mahsus: olu 1600 m i, ay im yn — Çelel önay vir plâseler: 135 ve k 5 3 Sövyet duran muharrir yazısma Volga. ME 2 ayi 150 kuruş Üçüncü Ps İki yaşında safkan İngiliz dişi sy ev olup 1400 metre plâseler: 290 ve nyal vermiştir. inci sayfada) tasfiyesini A fsi

vesmi çi DRE dakik indi yiye saa rafından heran s bir 'metre Ruşen plâseler; 170 ve mamlar mahiyeti ece irkane söylüyordu. geçen sene aleyhinde gösteri profesör Bulg; bir mbadet Sofyaya alaboflu yakından nin a bu azil ön sürpriz gahsen Bir Pl par: . gazetemizin: Bul sil kullar mâtbaamızın he- den Ex nver Olcay”. e Mülk mü “almalı kendisinin fevkalâde * ara mı Me is ala ? Parâmızın değeri kesmeğe (Baştarafı 1 net deyin pe bu yatı artık en normal ve'en faydalı tasarruf yoludur. Bevin. e iyor k.., yer amy dir? Yoksa Londra, 13 tan yara - eden; haller edilmesidir. oturumun. edecek olan devlet bakanı mületler dai nige esi'Bir el M. ii ey müsteşar ve enç, sayla aa aç Sie . nn yle ak ii Paris, 8 (A,A i yi arzeyleriz... ene 3 jIskenderiy yede hükümet köşelerinde | ni <n büyük zerk e-| er hee ve münz 1 Galabof mi — Dün akşam me Se il intihar

Aynı gün çıkan diğer gazeteler