28 Kasım 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 9

28 Kasım 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Açık Artırma Ilânı N İ T. C, Ziraat Bankası Kemalpaşa Ajansından: i ij Borçlunun ismi İkametgâhı Mevkii Nevi Dönümü Kıymeti Hududu 79 ar ae oğlu Çambel Evran gülü Bağ 5 1000 Şa — Dereli Ahmet elyevm Haci Mehmi Hasan oğlu. Ga — Kırlı Halil i al Arap oğlu Ahmet vere- i, Ce dut. Ni isan 340 tarih 12 No. met. Şi - ve Ce - Halis bey veresesi tarlası teşrini sani 333 tarih 23 110 Kukum oğlu Ali çavuş (o Kemalpaşa (oÇeltik yeri Bağ 9/2 — 1600 Şa- Mustafa bey Ga-Kıldun Meh | 5 » » » » İzmir caddesi Bahçe 73 1500 Şa — Hafız Hüseyine üç evlek sa- tılan mahal Ga — Merkum oğlu i ir veresesi rr Şi — li çavuş hanesi ile mahdut eylül 334 tarih 4 Nu. » » » » Soğuk pinar Bahçe 2/3 500 Şa — v— Hafız Osman. | Ce İnc: seyin a ei mahdut şubat 325 tarih ve 714/715 No. Çayırlık Bağ 2 400 Şa — e Kukum e Da Ame yemli ve kerimesi inisani Kl 1278/1279 Tarla ve içinde 118 Sarı Ahmet oğlu Ali » Demirli çay 20 sak zeytin | 5 700 Şa —Kürtlismail Ga— Arıkoğlu seen me hanım. Şi — Tarik Papuççu Lefter ile. T. Evvel 1927 tarih 89 No. 192 Mustafa oğlu Osman » Hıdeliler Bağ 4 800 Şa — Tarik. Ga — Kusti oğlu İk. yn : nakun. Şi — Çay. Ce — Salih mahdut. Mart İ; P 2 Izmir ikinci not ie rü veG. Gira imzasi T.C, Iktisat vekile iç ticaret umum müdürlüği Ankara ikinci teşrin 1937 327 tarih 24 ile No. j > > z Hideliler Bağ 42 800 Şa — Koi oğlu Hüseyin. ticaret Ş oğlu Yor, zevcesi. Subat 318 dai Çakaltepe Bağ vekule - 7 1200 sü kül çayı. Ga — Tariki âm., Şi — Niften Rumelli Vasil ve Ce — Vasil, 30/11/931 tarih 74 Yağlıca başı Bağ 12 1000 ve ie in Mihal Ga — acenta ve Yanaku $ li ei ele 30/11/931 tarih 73 Yağlıca başı Bağ 2 300 Şa — Marya. garp İzmirli Tehu ş bağı şimal çay, cenup pabuççu Is tirati ile mahdut 72 No. Koca ibrahim O. ibrahim © Armutlu O Kasarlık Bağ 17 2000 Şa— Kadımen Hacı Hüseyin ve olla Must muhtar Me cenup ve “16/3/832 ta- Şa — Manyak oğlu Dimitralki ve- resesi. Ga — ii ğe ye Yorgi yeti: w si Manyak ele Heri. ye ie Nisan 926 tari Ali oğlu Kel Hasan Kemalpasa — Çelebi yaka Selânikli Mediha: ve Na- ciye ve Ayşe ve — Deli Yani veresesi ie m Mehmet Mz — ON oğlu Yani. noteri resmi imzası namına (4205) 2132) 211 Arif çavuş eşi Zeynep ve » Hideliler Bağ 10 1000 Hüseyin z ICRA ME- la alan Arif ai İzmirli ez zeytinliği TN ai Paraşku bağı cenup Koca Arap e iniz zeytinliği ile ebed T. Sani 928 tarih 9/10 Nu. ve Eytam bankasından: numaras evsafı

Bu sayıdan diğer sayfalar: