21 Eylül 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 8

21 Eylül 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

yy e YENİ ASIR Mr Emlak Ve Eytam Bankasından: a NN Pİ ün m lardaki hastalıkları e a ği inden temizlemek için THELMORLE) ii | Eski Yeni taj A. 706 Alsancak Mesudiye M. Zanmak sok. 18 A. 709 Kasap hızır M. Ayrancı sokak 3 3 A. 712 24 i larını, ge ve yeni Belsoğukluğunu, mesane e hal bel ağrısını, sık A. 713 30 sık idrar bozmak, ve bozar sean i giderir. Bol idrar te | g min eder. Sıhhat Kimi resmi ruhsatını hâiz bulunan HEL* | in — A.ldrar kesesi 3. kirli kan. MOBLö her eczanede buluni 2 A. 731 Gi Smile Ak Çkanlar rar DİKKAT : HELMOBLE idrarı temizliyerek mavileştiri. | A. 735 24 Ev «9.— 1.80 > A. 738 in Arsa 50.70 1014 A.7dI > Arsa 16.20 324 E l 8Iı M2. V er A. 742 va a 34.40 6.88 172 . ii ai a Hastaneler A. 744 e A 2320 (464 116M2. Mektepler A. 745 — 286.20 57.24 5 E M2. > ei a Fabrikalar A. 748 A NA 3285 o 657 0 atak ler ki Hi sul e 30 zap Ve bilumum sınai müeesseseler kireçli sularınızığ 285 M2. A. 750 ml eğ Arsa 30.45 Oo 6.09 6 o A. 751 SR Arsa 29.40 (o 5.88 196 M2. A. 752 ie Arsa 24— o 480 160 M2. : . o | A. 753 Nm. 1200. â88i asilıye ediniz A. 755 gal Arsa 13.20 2.64 İ 66 M2. A. 756 li Arsa 30.— 6.— 195 M2. H b d 'h 1 . . . izel K: ye zo. 245) | Her boyda cihazlar emrinize amadedir 78 M2. A.766 1 Dükkân 700.— - 140.— . 15 M2. a Tediyatta Kolaylık A. 774 > vw çe 259 M2. Ne vü Devi s/S7 Ere 307-- 79140 .Ege mıntakası Umumi Acenteliği: am ğ bain izmir T. T. LidŞü ! A, 807 ia e Mağaza 584.— 11680 zın P o . İ A. 783 63 Arsa 1860 372 liği As : | yü > Saman iskelesi Mimar Kemalettin cad. No. 15j A. 818 318/320 ie e dü f i A. 85: 2/4 Ev 350— 70. İ 50 M2. | A. 853 yz ri Lg e y . İ Ev 9240 1848 İ E t l F | A. 858 24126 ayaz, zmır nternasYona uarı A sas - Ev 2178 o 435 Ev 36.— 7.20 Ev 84— 16.80 4 A. 881 411415 iz n İ Arsa 630 126 ee l 42 M2. Cihaz! — — üz ren 3100 ee) Cihazların satışı için plasiye aranmaktadır A. 888 Ziya sok. 15 Tarla 457.50 91.50 1830 M2 A.1076 - İkinci Süleymaniye M, Kâmilpaşa 5. 10 Arsa 38— Oo 7.60 A. 889 18/20 14/2 e M— 1880 ida 158, parsel 1 153 M2, e M2. /A:1077 . İkinci Süleymaniye M. 1 nci kiremitçi sok. 72/2 Arsa 68.— 13.60, A. 890 Şadiye sokak. 31-2 di 243— 48.60 Ada 160, parsel 7. 142 M2. ye . A.1078 . İkinci Süleymaniye M. 1 ci kiremitçi 73 207.— 4140, A. 891 Şadiye sokak, 19/19 17/7 1125 2225 Ada 167, parsel 15. 1037 M2. 75 M2. A.1079 Si en iye 19/1 216.— 43.20 A. 892 Reşadiye 5. 37 31/1 M2 1922.50 30680, 4 1078 M2. i il - A.1080 Ikinci Sleymniye 2 ci kiremitçi 18/2 Arsa 693.— 139.60 A. 893 » 41 37 e bey ed benli Ada 160, parsel 2. 3466 M2. > M2. z) A10S1 ikinci Süleymaniye 3 cü kiremiçi 42/1 Arsa 56.— 1420 A. 909 123 63/73 — 74960. B.S Ada 160, parsel 10 279 M2. 137 e M2. A.1082 İkinci Süleymaniye M. Çorak 5. 20/1 Arsa 338— 67.60 A. 910 57 sa 55.30 11.06 Ada 150, parsel 14 1688 M2. 3 çi A.1083 ikinci Süleymaniye M. Murat reis S. 22/1 194.— 38.80 A. 914 524 İN 46— 9 ida 150, parsel 5. 774 M2. 2. — ai A.1084 İkinci Süleymaniye M. Mısırlı C. 125 43— 860 m Ni e, A.1086 il mi Mezbaha 7 li 60 E Menemen C. karşısi 28/30 Arsa 1263.— 252. o e Arsa 15588 3117 ili 5051 M2. si 5 Memduhiye M. Numan zade sokak 88 88/3 Arsa 1290 A. 975 39 41 eegvei 40— 90— Ada 385, parsel 39. 129 M2. 9? A.11127/A, Ahmetağa M. Kaymakam Nihat 5. ( 34/29 84 Dükkân 1500.— 300.“ A. 976 41—43 ME ii ANN ee AR 207, parsel 13. 25 M2. . A.11127/B. Ahmetağa M. Kaymakam Nihat 5. o 34/30 86 A. 981 31 Ev 1580— 30— Ada 207 parsel 14. c 33 M2. A.11128 yl M. Kaymak Nihat 5. 34/27 80 Dükkân 1000.— 200 A.1032 — 60.— 12— sel 11. 26 M2. i A.11136 Harşie M. Tilkilik caddesi ini Dükkün 100.— 20“ 41046 7 Ev 200.— 40.— A.1140 İkinci Süleymaniye M. Azizağa 5. 96 Arsa 111.79 2239 A.1059 15 Arsa 318— 63,60 220.50 M2. dl 127.17 M2. A.1153. Toraman Mah. Çirkin sokak — Ev 144.— İ A.1060 » » » 16 Arsa 292.— 58.40 Ada 64, parsel 4. 28/9 hissesi e 116.79 M2. A.1154 Birinci karataş İhsaniye sokak 21/25 oOEv 1300.— 260“ A1070 o» taş Şehit Murat sokak 59/1 71 a 158. — 31.60 Ada 16. parsel 12. 6/9 hissesi, 1048 M2. sel 17. 6/24 hissesi. 211 M2. A.1103 Tuzcu M. Molla sokak 24 10 Ev 300.— 60” A.1073 ine Süleymani M.Kâmilpaşa 5. — 132/134 Arsa 70— 14— Ada 426, parsel 8. 3/4 hissesi. s 278 M2. ANI10 Me İbrahim M. İkiçeşmelik C. 296 388/390 Ev 100.— 2 A.1074 kini lrRie M. Kâmilpaşa 5. 110 Arsa Ada 115, parsel 20. 2/8 hissesi emlâkin taksitle satişlari 24/9/938 cumartesi günü saat ONDA MA a ” rn rl line yergi Ada'219, parsel 1. 72 M2. İkinci Süleymaniye M. Sikini

Bu sayıdan diğer sayfalar: