10 Eylül 1941 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3

10 Eylül 1941 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

VIYANA SERGİSİ 21 - 28 Eylül 1941 MÜMESSİLİ K. A, MÜLLER Minerva Han Galata - İstanbul Tel, iz geni Bir Zamanlar Bir "Hi... "“" Kapolyon Vardı! Tarih bir tekerrürden mi ibarettir ? MENEMEN İCRA DAN : Her Zaman yâr olan faln Akkâ önünde Napol- eğ mn Bona, opapartan ma göstermedi EE A ağ Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi || | a7) ORTA TİCARET ” m Ağrıları dindirir Ri MATIZMA, BAŞ, DİŞ, SİNİR ve BEL ağrıları ile soğuk ınlığından. leri gelen vücut KRURLAGI | Mi ve EN hastalıkları D EE MAN kürler derhal geçer, a günde 3 kaşe alınır, her eczanede bu- — BİTMEDİ— AE ANRUE GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ NDEN : 23/9/7941 Miktarı Değeri o Teminatı Marka No. KiloGr, LiraKr. Li Kr. — Eşya cinsi anbar DMG (O 4174B 457000 © 17140 76 1285 60 96 20 den fazla 50 den © AİNO 17/18 me inekli pena eme 3 günü : 24/9/941 : 26 AHT 42574 2914 000 47498 21 3562 45 95 | den fazla 95 20 milla dne az ipekli pamuk |—|o 3 90 mensucat 27 AHT 42373 (o 2864 500 46702 95 3502 75 96 1 den fazla 9p 20 den az ipekli pamukla 89 mensucat 3 28 AHT 42356 (o 2731 500 44559 33 3342 00 ie 1 den fazla 9 20 on 8x ipekli pamuk ça yukardaki Lez emi mem 23 ve 2/9806 de nal ze enliyla işinde akl üz Lİ e ii ein görülebilir. Sut Reşadir> enddesirdeki satış müdürlüğünde e İSİB adi Saral a gümrükten İsteklilerin pey a İe günü Sy ları birlikte p pey seralar aritmi alk 490 sayılı ri TE vel Nia W ye ka- dar nakış EAADENERDA Vernleri İlme. ri ent e bsinden sn yn İş ei le deniz Ga: yat İl de ei 237100 o 99 Halime Birgi karaçam 2070. Sw rare Şe mele 15 00 : Pi 99 Halime Birgi karaçam 1610 Sa: yol Şi: iğ Ga: 15 00 127 Şerife O Ovacık değirmen yakasi | 6440 © Üç tarafı kara vula 10 00 4 : vasil kokula 127 Şerife Sarnıç 3680 Terafeyni yorgl ve. 1500 Doktor Telâl Yarkın e menkul ie 470881 irihind. eri a ML ane gü: 2478 /3AT çarşambı e e diz Çeşme idare eb ayetli ram TÖ/BİT arama ün et e ba En ga yla bankaya müracaatları ilân olunur. ol (1980) zin

Bu sayıdan diğer sayfalar: