4 Ocak 2021 Tarihli Yeni Şafak Gazetesi Sayfa 1

4 Ocak 2021 tarihli Yeni Şafak Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

14 > lpgli eleme bk I 15 Temmuz'da birçok kurumu bom- balayarak tahrip eden darbeciler hakkında Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Muğla, Malatya ve Şırnakta tazminat davaları da açıldı. Darbeyi yönetenler ve pilotların aralarında bulunduğu FETÖ'cülerden istenen para 126 milyon 736 bin lira. ©8 p 4 OCAK 2021 PAZARTESİ » 1TL (KKTC: 2 TL) p www.yenisafak, com Kadınaşiddetve cinayetler hâlâ büyük bir yara olsa da 2020 yılı şiddetle mücadelede umut veren bir yıl old tolerans"la süreleri geçen Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesindeki başarı- sında 2003 yılında başla- yan “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın önem- li katkısı oldu. 2003-2020 yılları arasında 678 has- tane inşa edildi. Sade- ce geçen yıl gilde 17 dev hastane tamamlanarak hizmete girdi. Bu yıl 54 hastanenin daha tamam- lanması bekleniyor. ©3 Vaka sayısı 10 binin altında Kovid-19 kısıtlamaları etkisini gösterme- ye devam ediyor. Uzun bir aradan son- ra günlük yeni vaka sayısı 10 binin altına 1 Hişerek 9 bin 877 olarak gerçekleşti, 03 Aydın! ın bir haftada ikinci acısı Beykoz Beledi- ye Başkanı Mu- rat Aydın, baba- sı Mehmet Kahraman Ay- <-d dın'ı Kovid'den kaybetti. b. “i Aydın'ın annesi Meliha Ay- dın da geçen hafta yine Ko- vid'den vefat etmişti. 03 i , i mii K PV IR ADLİ SÜREÇ "ADLİ SUREÇ HIZLANDI. m Adalet Bakanlığı kadına yönelik şiddet- 2020 yılında 245 bin 948 kişi hakkında sembollerinden biri oldu * mimik a Suikastta Kozanlı i izi FETÖ'nün en güçlü adamlarından biri olan emniyet imamı Osman Hilmi Özdil'in (Kozanlı Ömer), Ya- | zıcıoğlu suikastını karartmaya ça- t lışan 'Kahramanmaraş İstihba- rat'tan 2 kez arandığı ortaya çıktı. Lili LA İLİ Kozanlı Ömer, suikastın yaşan- dığı 2009 yılında o dönem İstih- barat Şube'de görevli İsmail Ka- ya adına kayıtlı telefondan aran- dı. FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle Emniyet'ten ihraç edilen Kaya, hattın kendi adına kayıtlı oldu- Şunu kabul ederken Özdil ile gö- rüşen kişinin kendisi olmadığı- nı savundu. OSMAN ÖZGAN ©8 Türkiye'nin Birikimi | le daha etkin mücadele için 2020 yılın- da önemli düzenlemeleri hayata geçirdi. Adli süreçler hızlandırıldı, aile içi şiddet vakaları belirli savcılar üzerinden takip edildi, ihtisas mahkemeleri kuruldu ve şiddet suçundan cezaevine konulanlar “öfke kontrol” programlarına alındı. A YENİ KIMLIK ĞD 271 bin 927 tedbir kararı verildi. Uyuş- turucu madde ve alkolün etkisi altın- da şiddete başvuran 6 bin 50 kişi teda- vi edildi. Israrlı takip mağduru 99 kadı- nın nüfus ve kimlik bilgileri, 409 mağ- durun işyeri değiştirildi. 6 bin 17 mağ- durun kimlik bilgileri gizlendi. Elektro- nik kelepçe uygulaması yaygınlaştı. o9 Ii Fransa ile birlikte Av- ği rupa'daki İslam düş- fk TE manlığının başını çe- Same ken Avusturya, cuma gününden itiba- ren imamları kayıt altına almaya ve fiş- lemeye başlamıştı. Avusturya'nın Avru- pa İşleri Bakanı Karoline Edtstadler fişle- menin 27 AB ülkesinde uygulanması için çağrı yaptı. Edtstadler, “Güvenlik kuru- luşları ne zaman, hangi camide vaaz ver- diklerini bilmek zorunda” dedi. 07 CPT MC a aa ça Zula patladı 2020'de zehir tacirleri- ne büyük darbe vuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı ve- rilere göre 158 bin operas- yonda 100 tona yakın ko- kain, eroin ve esrar ele ge- çirildi. 229 bin kişi gözal- tına alındı, 23 bin kişi tu- tuklandı. Uyuşturucuların neden oldu- gu ölümler de yüzde 20,8 azaldı. ©10 ll la) İLLA depresyon arttı LA ARYA CA İY RİTA PV Rl darı MİfaTlİ) araştırdı. İnternet bağimlisi çocuklar savaş ve strateji UTLMUCECİLA TARİ İLLA ra aradı RR LCL MEDA Alimlerderiye İSRAİL Ee boykot çağrısı Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsra- ilin işgal ettiği tüm topraklardan çeki- linceye kadar her alanda boykot edil mesi gerektiğini bildirdi. Çağrı birli- gin başkanı Ahmed er-Reysuni ve Ge- nel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Kara- daği'nin imzasıyla geldi. o7 İran Devrim Muhafızları Komutanı Hü- seyin Selami, Hürmüz Boğazı'nda, BAE'nin de egemenlik id- . dia ettiği stratejik Ebu Musa adasını zi- yaret etti. BAE'ye gözdağı anlamına ge- len bu ziyaretin ABD ordusunun Hür- müz Boğazı ve Basra Körfezi hareketli- liğinden sonra gelmesi dikkat çekti. 07 BI Salgın sonrası fırtına var. ilya Kıl dünyayı çok daha fazla şaşırtacak!

Bu sayıdan diğer sayfalar: