8 Eylül 1950 Tarihli Zafer Gazetesi Sayfa 5

8 Eylül 1950 tarihli Zafer Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Taşınan kim? Vet rerkezimi leşkil cümisür (Başı 2 ncj yayfada) |*" | SPOR Vali dün kulüp delegeleri ile görüştü " İmerin Ti dakımın & e insitir. ÖUK ol a op İngiliz beksörleri geliyor Londra, ? çan) (Lps) — Bir Türkiye Tarafından düver edil * |Dikmen cinayeti (aşı 2 incl saytada> AKTİF ZAFER Kiralık dükkân ve' s:mhk möble Çaycuma'da at koşusu —| yapılacak Ayşe Abla Çocuk Maden Direği Naklettirilecektir Yuvası ve İlkokulu Ereğli — Kömürleri İşletmesi Gınıl ııunıırıuinmıeıı 10 Liraya | Kicalık kürgir depü Halis ve Taze | « “'“..ıqğll“, eet KAHVE | :7 lhrahim Melek AUA 1 Zanguldak'la : İşlekmiemiz Tonret MOaletüğün Taraklara ni mw | 0 Eyül N 4 ,,_.,.'.._,L'ı.c_,.,,ı.w.m' müRdA açılmaş. taar: uf Hetupları 31 Ekim BAHÇELİ EV Zonguldak Maden Teknik Ünlakle Okulu Müdürlüğünden DÜKKÂN 1 — 3030 — 2950 Bğretim yi için Yülek dörecli lup Maden Mühendis yetişticek Okdlümüza Df Eşitim Bakan, ee / 1980 gün ve Go sayıı teblter 4400 metrelik biz de bial det Şarışı yapılacaktır T. İş Bankası 3 — lteklerin 1 50i Bdö sarlndın 1 /6kimdaba ka: 4an09) < süse Kocaeli Daimi Komisyonundan İlmizin Gebre - İstasyon - Kegif bodeli 22025 Ja A6 müy, geç tem | — Satılık Sulu tarla — dünlüği lmi Komsayon Kalemlerinde görülehilir, gön vvt dilekçe ile İi makamıma mik Kiralık dirin — Yo HEĞTETİN Kunnci mima n Ha Kapisın Ti ae SLCAR SAA | DS S Müekilirin yökerda yazdı gö ee aati eli ni GÂAR GAZİNOSU OSARA NĞ a (örze) ws Ankara'nın eğlence merkezi Niyazi Orsav Büyük Beynemilel şöhret CEBECİ Sinemasında|| BÜYÜK SİNEMA ı Nuzün İKi büyük film birdeni Hu Hafta | 1 AliBabanınrüyası | | t mzecam tim bir arada| LTULSA (Renkli) Taben Pretan 2MANON Cecle Aubey Serge Beşeane aaktları uşrunda hayatlarını Za e alan İszanyol Danş Yıldıı CARMEN MİNEEYA Essiz Börlesk Akrobatları (.VA ve İlalyan Danszleri ÖSTENDİ HEMSİRELER Şark Dansöz ve Şaptözü VASSO ORTİZ Kübalı Yıldız MARİA Modem Dansüz MARGA' DE PREDA İspanyol Tipik Örkesircsı ADOLFO VENTAS İdaresinde Ali Baba Haremde 15190 — 12603 çei Ka 2- Cemmet perisi MA e e a Findanı e gğlenceli revü final Tel e _—"İ Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2 Eylül 1950 vaziyeti PASIF müz 298 tarihinden iüibe a Madi © 4 alün İzerine avane © 3

Bu sayıdan diğer sayfalar: