29 Aralık 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

 Öz Türkçe: Yayılıp Genişlemek Yerine Yerleşmek Sıyasası Geçmişimiz, göz önüne getir — — DN rilip düşünülür. — — »e Türkün...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Öz Türkçe: Yayılıp Genişlemek Yerine Yerleşmek Sıyasası Geçmişimiz, göz önüne getir — — DN rilip düşünülür. — — »e Türkün gücü, — beyinlere — dur- © gunlük verir. Ni©e Glkeler alıp — kırallara baş eğdirmişiz, buyur. duğümüz — top« raklı ğuda Hindistana, b tıda İspanya s> — pırlarına kadar da yanırmış. Amerikanın — bile ilk hartasını bir Türk Hergün yeni — bir yapı kuruyoruz adık te bayrağımızı dal hm, el at galan dırmadık Ülke birakm Ancak, bütün bu Glkeleri, içden gönülden ıln;yı düşünemeciğimizden Kiçbiri elimizde kalmamış. Salt yayıl -.'.F;'"umıl l ki yayılıp genişlemen di lslaaik Gaşarlaka, besdi kareiila girme günleri yetişmiş. Küçüle küçüle sıkıştırıla — sıkıştırıla, koca - Osmanlı lnpııı(uılu&ı; bir de bakmışız ki Yegil köy ile ılıoı. Erenköyle udalar da, blr beşik gibi sallanıyor. bu sırada, Atatürk yetişmiş, dağılanları toplamış, kaçanları çev e miş, boxulınlırıwdjxıınl. bütün acunun bildiği in2 h BAD eai Dağinl ÇöKÜnUNER. den yeni bir yapı kurmuş. Bu yapıyı kurenlar, göğeümüzü | gererek söyleriz,Osmanlıların düştüğü Falaışlığa düşmediler. Yayılıb genle ,ume" “alstemi ,, ni değil, yerleşip terpelleşime " sistem ,, ini en büyü, yıı:yııli::k ele .ı.tı.ı.' B urda bergün bir yeni çivi - çakı m Hergün, bir yeni yol, biı".:ı abrika aç yoruz. Bunlar, gösterir ki, yuvamızda sapasağlam yerleşiyoruz. *«*