30 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

30 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kk ilânlar Hediye ke anaplar İ oVahşilerin eline nasıl düştüm?! - Resimli hikâye - vi Eylül 1930 yana bilmece- | Kemal B, e z 8 numaralı Şarlo idi. Doğru İT H, a 8 lk ae edenler. arasında ir a çekil e B UP ir eki Me met Ali B. e tr. caddesinde me v A Tet İ ii K. köy Y. M. talebesinden şehit Ni- | Şükriy 3 mini EE; ey oğlu Enver Kemal B. 16 - nil iz e m. lr vi 107 * Imiştir. Ad - Hasan — Silim Bi se in ğe sime is yil SN 110 - ii lisesi 488 Nejat B., ii ölen X Mesih 5 a İla Si ann Reşat RE e - İs, ae lin eğiktaş ma r Be e N 6 B. Lafı çı aniden Ni 3 Cemal B., 115 - Üsküdar Nuri ç Ha Ku <a Sİ Kemal BR, 119 - Sent Jandarik m. Ojeni 597 Hayrettin B,, g LL Lehim | Goncüyan Eu “e yi TA Belgi Keki; Babamla Afrika seyahatına Gittiğim yerde benim gibi İri boylu bir ir yemegi hunet H., 9 - Galatasaray “şaş Bülent Bi ıştım. Zenciler etra- | ufak bir ingiliz kızıda esir almağa geldiği zaman, tencereyi dei ve bir müsademe | alınmıştı. Ahbap olmuştuk.. Bir anmış görünce, katili ir yum- nciler Obeni bir | gün bize tevdi edilen yemegi | ruk indirdi. Kendimi ölmüş gibi ufak araba ile Elie - nasılsa - yakmıştık... gösterip derhal yere düştüm... 10 - İSE. Lis. M. Hüsamettin B. Mi A 1 — . 154 Sara ye >. vir > di mek. 589 Güzin fp H, 13 - İzmir k. ala 8. Güler iyrettin H., 14 - Kabataş li hak Hamit B, 15- ağ |5 Ahmet Saffet B., 16 - G. saray Cabii ki Sn Tis. urhan Fazlı 4&vzi H., 18 - Mal, as. lis , 19- Şişli Saliha Tahsin Beşiktaş 2 Vildai Hikmet ş IN im., 21 - Kumkapı 30 Mâri Kralian li, ji I ia e Ee idin“ “Elasi “ “B* 8 yazıt Yemi iii Eyi 139 - Mile. çiğ zi nkine vekelyan, 140 - Halıcıoğlu <s em ii B 141 - Yervant Tevekelyan E e e Karima 1 B. 1 48 ... Zenciler birdenbire kaçış- ... zencinin arkasından baktım: i sE Kemal B., 146 - 968 Tur- | mağa başladılar. Uzakta bir evin Koştu, ufak beyaz kızı yakalayıp 1 inci m, ti NE Ni . 2R Şakir Tahsin bey. attı. Ben de, elbise Ki e e Sedat H., 150 - time süpürürken, benim sesimi işit | yüksek bir ağacın üstüne çıkıp | dim ve nöbetçinin önünden ser- Şi zi e ii : 4 ri bey * Ry“ ii mz m e dai mişti, Sevincimden çıldırıyordum.. aklar ım... bestçe geçip yakayı kurtardım! zi EE Feriköy 17 Necmettin B,, 154 - il e H--155 - 16 Yaşar Hakkı ji zi 4 156 - Üsküdar O. m, Fazıl B. Talebenin dertieri önünde beyaz bir adam kapıyı Hayrünni: "Binbuda Nu , vi Teri Handan Hikmet H., ii a G.T. Estitüsü Ali Suat Xx mi kalacağı va Belma Safiye - alaaattin anbul yakı mekteplerin- ine girmek üzere Ada- i ve Bahattin B., 45-Kız kolej | Wis Riza H., 46 - Feyziati Osman i B., 47 - İnköy Türkân Methi F-.. 48 - Göztepe Süheylü Kâzım hanım, | Gelenbevi O. m. 371 Rafet B. | Üsbüdar Ayten Kemal HI. © Hatıra defteri kazananlar: (8 51 - Beyoğlu Musevi lis. Mile. Ester 62, - - UN Hüse- yon ni İla ek B., ver ei 174 Barka Bini mk, le a Jandark e yi GiT, - Ank - Ankara Nefise Hi, a Müşür Fevzi Paşa köş- mk. 60 > Kumbara, dana : Mehmet Ali 3 an H., 180 - Ankara 189 al ll : Eyvah ? at F B. GE a ir ve yuah ? Ufacık ördek sür'at rekorunu kırdı / 182 - Beyoğlu Ohannes Ohannasyan Açık muhabere fil Şişlide Yıldız Hakkı H. İzmirde M. Niyazi B. — Ef,, 183 - Kasımpaşa A. Mithat B., Ee Re ai Hikâyeniz güzel fakat çok uzun. | Kitaplarınızı posta ile gönderdik. 184 - İs, 7. Avesası Bihbude J., 185- İzmir: B. — | Şimdilik maalesef neşredemiye- an KENE eğ #11 Muazzez Süleyman H., | Holivuta ee bir servet mese- | ceğiz. i Cap dia a ay 166 1 oğlu as is 1746 Taruk Al & a Ankürada Al“ Gil — | Bilmece müddeti 15 gündür & lesidir. Herşeyden evel (o güzel > Bi in - Ankara lis. 112 Selahaddin Hediyenizi arzu tiğiniz a. Ankara > bu müddet kâfidir bey . 188 - K. Kö Ye riye Hayri H., ingilizce Gil lâzım. Fakat, ermek mümkündür nedim 89 si en Nemika Lütfi 1. , 190- |, bütür arı aha evel, ebel m an > ikmal etmenizi tavsiye anhu Tümamı Sali ıh Resimli bulmaca: 5 | Merkezi baştabipliğinden: r ç Müstahdimin ihtiyacı için münakasa suretiyle 125 takım ça ve ç 1 Hamit B., , z 13 o mikdarda kasket artcağndan n münakasa günü İl teşrini evvel > İ MM 2002 5 Feyzi | lis, ika 1930 a müsadif cumartesi olarak e edilmiştir. 186 O. Safter 1 ii Taliplerin mezkür Siber ait şartna ile kumaşı ve elbise v3 BLARA ri Ee nümunesini | ölmek üzere her gün Galat ta'da Kara Mustafa paşa > Şehremini X Fevzi igili mer böyle “matla soka, ğında kâin levazım ve ml ayaa memurluğuna ve münaka- en B., 5 di Enel a 3lü saya iştirâketmek üzere de yevmi mezkürda saat 14 te komisyona , 86 zara Gaglliri ilân olunur. Si - Kiril Beyazıt Mücahit Bilmece kuponlarını şu adrese Gümrükler UNUN mili liği nie. aleko Çinroglu &f, A - Köy ameli; Guktdar 1 üncü m. ai ig mek B. e m 'Akşaöm,, gazetesi Mİ çi > m b Rİ ii iii ii it Kâmi) 3 be e : >. ha örüleme izini “iz münakasasınn pazarlıkla icrası > 94. Beyieziç 1 Mi Vey, ÇOCUK DUNYASI Bn resimde, çobanın kaybettiği karalaştıılmışlr a günü 2 teşrini ymm oğan embe va Mo, syan ef, ve 91 İSTANBUL | kuzuyu bulunuz? Taliplerin aynı günde saat 14 ta İstanbulda eli baş ii a / İD eğ ayn Fk bira müteşekkil Komroğa mürakakitlak

Bu sayıdan diğer sayfalar: