25 Ocak 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 15

25 Ocak 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tabletleri: izmir, “Bari Çör emi birinci derece diploma ve alın enan madalya kazandı. Grip, nezle, Si nlığı, baş ve diş a gibi : intel en güzel ve kat'i vini e dikkat huyurulması, 2483) DABCOVİCH ve Şürekâsı 10) 2 K Tek: 44708 - 7 - 41220 z » Avrupa ve limanları muntazam rma BANKAS i Marmara için Galata, an mi acenteliğine e - 41220. REPPEN Sür'at yolu vapuru 2 İkinci kânun 25 BURSA 4.5" seferleri İkinci kânun da Sirkeci 'FARA BiRİK TT iREN RAHAT-EDER bii puru ann & u (Raen) 31/1 - Yapara i Maria re Ki mesi üçüncü da- iresinden: em Yancı DR madam, mojik. e MEHMET ALi Mektep Resim lü- kanape ve zumu olan 60 resim sırası müni defli orta konsol ve dört vazo ve saire gün ve e lr etmek üzere İkinci e nun 28 inci Pazar günü e Nuruos- maniyede ri erimi (376)

Bu sayıdan diğer sayfalar: