25 Nisan 1948 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

25 Nisan 1948 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Libya ne olacak Zannedildiğine göre Trablus Italyan mem verilecek, Bingazi'de bir Sünusi idaresi kurulacaktır , pl nadamös l iye ii > —. e ii ge İçe k : ye Yaralının kolundan zi, L 1//B Mi A mi çıkarılan kurşun Y oS$i eş. SMlourzouk ka, : a m atağa ge — Silâhlar komp a — — ve : — Ya li bazıları: . . I b l f hi d 4 li Sü Ee ii atihin İstanbulu fethinde “ay 3 varılamamış | SUDAN I z Libya'yı ve başlıca şehirlerini gösterir harita | kullandığı kılıç da var! — — Hazreti Muhammed'e ait kılıçlar... . yerli bunların arzularını, mektedir. Eritre ve halkından büyük bir ma (taraftar Fransa ve Rusya esasen den e müstemlekelerin m ini kabul Bir kişilik oparaşütler. tarihe Amerikan ordu İranlıların gline geçen Hazreti Muhammed'in kâtibine ait Ide Eski çakmaklı silâhlar — Oklar ve yaylar — Zırhlar — Dördüncü idman taşı — Güzel bir çadır direği — 3200 küsür silâh bazı Sünusilerin ve Seyit Dir merasimde yüzünden; devrine «Libya ” senesinde imi Şimdi Yeni bir yanardağ Hazreti Muhammet zamanına ait kılıçlar uzun bir oldu. Türkiye Verimsiz bir da söylemek. asılıp Birinci musilerin

ambarı imiş, toprakları müze memurunun yapmışlar, bunlar nin, oğlu: Seyid Esasen kılıç- yazılarda urun Şimdi 10 toprak yeniden ei ustakl rn mezder evvel, Dışişleri muhacirlerinin. evleri Bingazide Afrikada İtalyadan tashihinden. başka bir arayan karşı harekete sürdü, ziyete Limanlar ne halde? fazla mir Ve büyük ehemmiyeti vardır. Mısırdan ( çekilmeğe anladıkları vermeğe suretle araya ayrılırken bulunan zn Bema yen Trablu; seir buranın nlar de gi 5 SE limanı da enkaz bit kısmı bir Harbden. evvel Bingazide 75 İtalyan vardı. Şimdi ancak 60 — Ya bu sütun nedir? Müze Türk silâhları yerine ret nda, bin m geri Cemaleddin BİLDİK Lihyanın ortadadır.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler