20 Aralık 1948 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

20 Aralık 1948 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ASM AKŞAM Pim) Sene 31 — No.10842 —- Fiati: her yerde 10 kuruştur. PAZARTESİ 20 Aralık 1948 Sahibi: Necmeddin Sadak — Yazı işlerini fiilen idare eden: C. Bildik — Akşam Matbaası Indonezyada Holanda h hareketi | Kiralara | Ametikalılar donanmamıza iie daireli — teklifi e 2 Mn een b Sm e | Yardımların arttıracaklar Ş -Dün bir heyet ile gelen amiral Bakanlar tevkif edildi | W. Radford'un basına beyanatı Güvenlik konseyi bu sabah toplanıyor, Holanda askeri harekâtı devam ediyor Holandalılar tarafından ie edildiği Didi ilen iie (Arkası sahife 2; sütun $ da) Cumhurbaş- Cumhurbaşkı tevkif General Mac Arthur Japon Başbakanına bir mektup gönderdi 19 — Türk Eğitim yurdu talebesinin dilekleri Toplantıda vali vekili de bulündü ve dilekleri tetkik söyledi " - Austria 1 nizamı bir rica N di Dünkü çetin maçtan bir görünüş ğ ürk Ağa, “UXazısı kinci sehitemizdel ©

Bu sayıdan diğer sayfalar: