27 Ağustos 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

27 Ağustos 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 8 AKŞAM Drobny Ayala ile Williams Fan- cutt çift erkekler finalinde Tek erkek dömilinali bugün oynanacak “e ui vekilimiz Adnan Mon n- eres'in himayelerinde b edilen şılaşmalarına dün de Dağcılık ve kortlarında devam enis De kide 1 kar- Ter Kulübü edilmiş Eskrim inaller yaklaştıkça - Re heyecanlandığı tenis. turnuvasını ze daha kalabalık bir halk kit- lesi takip etmektedir. ) Drobny - Ayala çiftinin ra- hat galibiyetinden sonra Wil liam e Fancuttun canlı oyunu e Davidsson Gön m Günün” en dömi- fir karşı- obny - Aya- Ja - Rose - cla u 7 6/1 6/4 Williams - Fancut vidson - Patty'yi 6/ Mi 6/4 318 16/14 mağlüp etmeye mu- vaffak olmuşlardır. Son maç iki buçuk saat de- vam etmiş ve bugüne kadar yapılan karşılaşmaların enteresanı olmuştur. Yarın yapılacak dömifinal müsabakalarında tek erkek- lerden: in Deni ii - Pe Patty. <7 Ke bayanlarsan ise Mis Mercellis - Mis Seei yi 4 — Mis Weiss - Mrs. Gal- ter a la calar. BUGÜNKÜ PROGRAM 1315: Drobny - Rose. Mütaakıben: Davidson - Patty. Mütaakıben: Miss Mercellis - Miss Seeney. Mütsakien: Mrs. Galtler - Mis. Dün çiftlerde mağl üp olânlardan Glimeur Leiterin, arası İd mu? Dün Ankaraya hareket on yeğ in Mehinet Ali ile söylenmektedir. unahlılar, Türklere mağ- iy olunca isle ense zıvan, ar. Bir a türlü müğneki miyorlar. Ne eler inti filân amma, meşhur yayga- B birinci ii i ir.) iğ ğ kimi olan Yu- İTAKSİ.. ket SOLEY malilar “4 yzya We m 7 ge İİ . ağ. A yil 4 m imei rkiye İİ irincilikleri ir ab, verildiğine Pare kiye serbest güreş ehliği müsabakaları 1 kim tarihlerinde ale lül tarihi; umum emer ili bildi- gelerden İstenil- ünü sabah saat askeri Me fr ha- reket edec: Evvelce. kadroya alınmış atletlerden . Fahrettin Cebeci ile Sabri e sakalkarının uzun aviye ihtiyaç göst e ü- li bu iki atlet kadrodan Mare başka türlü taly giyinen an Perioli Bu sene transfer Bu sene amatöi profes- | çıkarılmışlardır. yonel — sporcular © arasınd. il 26/8/955 Re kadar 131 profesyonel, © 132 atör Sutopu maçları sporcunun kulü; Le İstanbul bölge birincilikleri yapmış iki tesbit edil- | su topu lig maçlarına dün de mişti.r Lido yüzme havuzunda devam edilmiştir Merkez istişare heyeti inme ika Modaspor ile İstanbul Yüz- me sındı dar ara- İhtisas a yapılan karşılaşma ikinci re, yetlerini vam et irrek maçı 6-3 zanmişla düdüz lük an «Fotograflar OLCAYTO) u mu önle bildirilmiştir. (Lig hasılatı artık paylaşılabilecek| :: Kulüpler anlaşarak bunu ay ia bir formüle bağladıl kulübü ile e esyonel tertip kı ler tı paylaşarak ara lim mensup beş büyük iz tike ölüçaieedi” kulüp İçil üney ip toplan- O Bu teklife sadece İstanbul- İ mış ve aldığı kararları ak- ospor ile Beyko; stenkif Fenerbahçe * idare heyeti | şam erp sine sun- - kalmış ve idare heyetlerine Lefter ile anlaşmak üzere | muş re umumi ha- oda 1 paza Müslüm Bağcıları memur e Yakinda yin bu gi bi ağı eli mul 27 Ağustos 1955 “At yarışlarında ti ind i hafta Sürprizler ve jokeyler Bugünkü koşuların program ve #ahminleri Yazan: Şazi TEZCAN Her hafta devam ede vi > olarak Sabır, K Sul- yarışlarında, bilhassa cu 5 a ni olarak TE Na- tesi e yarışla; 54.5, 9 İlhan 5: ilo ile ti görmektey izle, olanlara kayıtlıdır. A Ay birin- i Ki #etilmedi:. Üçi ayağı yu koşuyu BAlLdIz Dördüncü koşu: uz 6 a Ee Üç yaşlı saf kan Arap tay- EE GEİER söreliie Favori olarak o Ferbargo, 3 mahsus LER ir rami- YürUğ Kontatris, plâse olarak İlhan'ı si 2000 lira, mesafesi 1000 Göçek görmekteyiz. netredir haftaki yn e ra ve. Koşuya: 1 — m 58, Üçüncü koşu: «Hendikap) ş iy Üç yaşlı saf can. İngiliz RE ga ve Ee bazı ya İmal o kınanın Gini O EE 5 : 3000 lira, mesufesi 1800 O ur 54-5. 6 — Bunun neticesi tabiatiyle a Özle 545, sz pi ii al yarış meraklılarının — Bünyan 545, 10 — Ya ne tecelli etmektedir Alâkadarların yapacakları ilk iş jokey işini halletmek- tir, ahar Favori olarak Çakal, Ayla, rında bulunan binlerce kişiden bir grup 8 —'Sümbi515, 9” Pig rak Özdilek, Bün- Kızı 48 kilo ile kayıtı- — y m görmek Baha dır. Çifte ti ikinci a nci akal (Hendika, ap) 53.0, , 6 — Gülüm si pi rn lr. sa dn 49.5, 9 — ii kın 48 Sİ e ağıtı o Ağ Si İki yl üç yaşi taylarına mahsus ikra- 3500 lira ARC 1600 larına 1, pi larak 1 4500 lir de. Bulut'ugörmekteyiz Gifte bahiş 2 -3 üncü ko- şular arasındadır. İkili bahisler: 1 - 4 - 6 ncı koşulardadır. “At yarışlarının müdavimi wv — 56, şi — Karanba li vE — etine Sadri Usuğlu

Bu sayıdan diğer sayfalar: