29 Ağustos 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

29 Ağustos 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 8 DM Davidson, tek erkekler şampiyonu oldu. vekilimiz Adnan Men- ter- le h ve öğleden sonr Dağcılık, Eskrim Kulübü roi çok ka- bir seyirci kitlesi yı pil mıştır eklenen enteresan ea tek kadın ve şampiyon- lari ei muşta AT YARIŞLARINDA Tenis Turnuvası hasta Rose'u yenerek ir piyonluğu Davidson'a kaptır. mıştır. b on - Rese 8/6 6/0 4/5 Tep muhtelit dö- mifinal © karşılaşmalarında Mme Galiter, e > > Veiss, Ayala 5 mişlerdir. (Mrs. Drobny - sa - Miss Mere: Ro: Gi - | Fin alder rakelini ileti ilmik sür. tüyor — Galip m; e yı terkediyor — râkeine © yasla; arası istirahat 22 solan tek kadın şampoyonu Galtier Dünkü Yarışların DEDİiKODUSU Dinkü e, yenlubir şey daha ipe Yanlar. rna binlerce fir; Bain Gönlerilar) bir bütün on lirayı Si raya ai zuyorlar! Ya, evet! | Şimi Sırrını anladık. Ter kkeli e eci leme) iz) Br Scahtta y eri in başkali yadığın ve Dah ama, on- sonra, o ga- i, söyledi! fis-kos ettik, zarsam, diği sürü ları ya; Yazan: ENİS zeteci ei 5 i mahkemeye v şe) iye Ayşe hanım şimdiye r ir gün gelmemezlik et- ma su (güzel) sıfatı e birleşince ba: 19. asrı hatılratıyor! Malüm r zamanlar. da, dünya (Güzel Olero? yu tanırdı!, a ye kadın sarı Eleni öyle bir kadı öyle ki, (Lite) Amerikaya çağı- anlatıyor, daha i» diye doğrusu avunuyordu? hatsız olduğ Ve (Mrs. Drobny - Fanc et ) muhteliti hükmen galip ad- dedilerek finale a Bugün * yapılacak ME e ööyledii Ti ali u için çıkt ya 5 rt ii a Liov'da alli ği final ii re re Mme. Galtier, Davidson - | 'eKoru tesis cim. Si kor 2 dakika 3 sn. 2/10 dur. Mrs, Drobüy - Fancutt. rl ” - Beşiktaş Karagümrüğü 3-0 0 yendi Ikinci i devre Siyahbeyazlılar tatminkâr bir oyun çıkardılar dün eşiktaşlılar dün Şeref 'sta ünün ilk antrenman maçla- mrük'e karşı yap mi miklirdir, Beşiktaşlılar ilk (o devrede muvaffak bir oyün göstere- mediler, İkinci devre değişik lik ve daha genç bir i le sahaya çıkan siyah Ahm mına vz “ol kazandırdı. İkinci gol: İkinci devrenin 10. uncu dakikasında. Kara- gümrüklü Osman gole giden AKŞAM Türk - Macar | milli maçı lerde bir neticeye bağla tir resa yon f hal ra yaptığı dikter tarihleri belli olacak (10 bin “metrede yeni Ibir dünya rekoru Moskova 28 (A.A) 000 metre Nazmiyi biçtt. Verilen frikikl Recep yerden bir şutla zâvi- bağ ağlara de gollerini üçe çıkar taş: Bülent (Varol) - 3 mi, De - Eşref (Salih). (Özcan), yön a - -tadüzk; Naz (Sami), Ercan (Ahmet), va Coşku: Karagümrük: Zühtü (Tu- n (Ali) - İk > ik - ran) - Fehmi, Osmai İzzet, Mauçavidis, Ali ei Nevzat, Reci rü, ün- kkında ce sonru maçların ve Sağda şampiyon Day i53on, solda — mai ise Kose oynarken görülüyor 29 Ağüstos 1055 "eniş seyircileri toplu bir halde galibi e cettep: Sürümünü dol- SEA kalabalık nün ML ai bata Hklanbuldani maçın re- - yansı mahiyetinde olduğu çin büyük bir a ı inde toplâmıştı. Alkışlar arasında çıkan o takımlar aşa kadrolarla sahada yer aldı- lar: , Fenerbahçe: Şükrü — Ne- dim, Basri Naci, Meli , Mel ihat, Fahir, M. oyun gitükçe beğezâri “bir şekil a İki iğ ze e > orta zara: an 1- ver- ta vi Netici ücumlarnd an te Fer nin ayağından AK e Jünü çıkardılar ve devre nerbahçenin hâkimiyeti al Üni geçerken HI ee ak bitti 2 reye b ri vreye ii RE seri başladı ve bu süratle zaman zaman kar- Şılıklı umumiyetle Fene- rin hâkimiyeli altındaki tem- po: i, 2 nel kılmasiyle muhakkak bir gol- den olan Fenerliler 3 üncü akikada Çetinin ayağından ikinci gollerini çıkardılar. 15 inci dakikada M. Ali 5-1 endi Fenerin ikinci bir kadrosu F.Bahçe Ankaradan iki yetle dönüyor Lefteri bu sefer de antrenör oynalmadı ii ahçe ri dün son oda'dün kendi. stadlarında Davutpaşa İle karşılaştı ve, ci zevksiz bir oyundan 25-0 galip geldi. leri iy Galatasaray ilk maçında Beyoğlusporu 3 - 0 yendi Coşkun ve ger ei güzel oynadılar Sarıkıtmızılılar ilk ncüyü de Ali imla e maçlarını Fener ii De e Takımlar sahada yoğlusporla yaptılar. İlk devre: , dizildi Metin hariç, bütün takım göz saray: Turgay (Yük- *doldurmadı FAkakle haf hat- ata: sel) - Kâmil (Günay), Tay- tı aksıyordu. ikinci devrede yar" “Coşkun, Saim, Muzaf Muzafferin yerine Necdetin. çer (Necdet) - isfendiyar (Su- gitmesiyle Ke ât (Metin), Ali, Metin (Kad- KR ri), Kadri (K. Ali) oynamağ basladı Bi Gelinik Mi m Gi Bluspor: nl - verdi epi all. İlk devrede Suat t bir topu Sert bir şütle ami ik taktı hattin, Aleko, uoğlu. İkinci golü Metin kafa ile, (o vuk şunun sart Dü hi e at yarışlar İstanbul at yarışlarına dü al, e — Gan- de Hipbafömda k alabalık bir tan teki farklar meraklı önünde devam edil. (uzak iie ET beğ Müddet: miş şu neticeler alını tır. mii kan ng bü mekrl day da nsenyör, li eli am, ini ii u 30, ganyan 4.80, plâseler 180, 280, 460. Bitiriş- (yan 1450, plâseler 400, 640, teki farklar 3 boy. Müd- : 250. Bitirişteki farklar bir baş, det; 141 üç boy. Müddet: 480. kinci e EN B grupuna Bıensup Ara; rın 1800 metrelik kaşunda 1 — Sabahat, 2 — Köykızı. Ganyan EN ai ler 410, 230, 300. Bitiriştek! rklar 3 boy. ve uzak. Müd- et: Üçüncü Koş İki yaşlı İngilerin 1200 merk koşusu —Za- Carol di teki e 2 boy. ve uzak Müddet rdüncü Koşi grupuna mensup Arapların koşusund Si z z ira EA Kırşemi- Yedinci Koşu: ah Xemal İngilizlerin o 1200 metrelik oğlu koşusunda 1 — Drayanlılıduğ,

Bu sayıdan diğer sayfalar: