September 17, 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

September 17, 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m ağ ve ae al ve Cü rhon. şmal nd ost olan sanatkârları bir sahne Mae evvel gö- z. KİRALIK HAN ani ye kiralıktır görüşmek veriliyor Taksim Sarayı 9/3 üst kata sı çil ei kin arsalar No. 33/1 için Fa; # olan 760 satılıktır VEZNECİLERDE — havagazı, su, Cemil Eriş 9 TEŞVİKİYEDE — Satılık se başı 5 kasa müsaadeli a İstiklâl len han Tel apartıman ça mil E BAHAKİYE — Tranvay doktor muayenehanesin bina ucuza satılıktır Ak bank stü acele se Emlâk Kadı Akbank üst apartımar Emlâk atı kr 981 — Şatır sokak 4 ya- ekini cdi ülecek adresle git yeniyil Sk An vi işleten ve tanınmış müessesesine i dükkânı Müracaat e odalı Göztepe mmireral Limited şirke. Vedia Tunççekiç ve Ferit Sidal Senelerden beri Ankara Radyosu aseeayle, vazife e Vedia Sıdal, bir sa TO HABERLERİ SADI IŞILAY iCiN JÜBİLE na Bir namaktad Film cek lerde caktır Önümüzdeki aylarda yapıl- ası düşünülen iş çalışm lay bir larına MUZAFFER BİRTAN İstanbul Radyosu kârlarından Mu an affer bir filmde bâ sofi 0y- di mevsim gösterile- MUZAFFER AKGÜN RADYODA OKUYACAK Ankara e e isti- eden halk tür ia natkârı (o Muzaffer akel prensip — kara) n'ucibinci Radyoda © okutturulmamı taydı. Öğrendiğimize göre rar değiştirilecek ve fer okumaya başlıyacı gün yevmiye: tür İSTANBUL Öğle ve akşam programı Açı Radyo salon or Şa Haberler Kö: si bini KARTAL MALTEPESİNDE — deniz görür uygun fiatlerle BN Map Müessese Muallâ Gökçay p Birgit ta e e müzikli sahne rinden snelodüek > saati Eğitim Oyun havaları Meha Yüdurım Nihat Esengin Neriman «Özel plik» ANKARA 2 Sarki Mediha F Aliye D F Radyo ile M.S Tarihten Kapa dans « da ançay'da Alâaddin KADYOSU Öğle ve akşam programı akşam programı program «Pl arı ve hae bir yap, Hafif müzik «Pl» Ali Can'dan türküler E Çar Yavaşç'da ohbeti Güyer'den 4 «Pie 1 ve haberler programa gi me Eriş 46941 durağındı RADYOSU tanıyalım dan arasındı manzaralı Su elektriği mev. müfrez arsa satılıktır. Mülavas- kabul edilmez Tel; 61975 Tariaba- ru 985-4 yerinde tam konforlu, mi 309.000 Şehir Ein teamva, alarda satiık ug Şehir Emlâk: Tepebaş tram- ad. Tel; mühtelit di şahane arsa Cad. Sakarya kar satilik katlar, Şenir ay Cad. 95 yerinde 4 in ir Tapan tram Cad. Sakarya han Te apartım cadaesiu- arsa satlıktır. 160 Tepebaşı ll daire 4 dükkânlı Konforlu Sikarya tı Şehir “Emlâk Tepebaşı m 8/21 Tel; 44654 SATILIK ARSA cadaı köşe başı 400 e halinde satılıktır Te Cad. 9: KELEPİR — metre cepheli ele satılıktır 60.000 LİRAYA — Firuzağıda. 13 tre cepheli çift daire aparlıman mak için proj ruh e ut arsa acele satılıktır. Avşat İSTANBULDA ve TAŞRADAN EM- ÂK. ARAZ! ALACAK SAYIN MÜŞ- TERİLERİME - Müessesemin bir şu- Kartal Hizltepe Bağdad caddesi vya Plâjı otobüs durağında aç- bulunuyorum. Kadıköyle Pendik astnda emlâk almak ve satmak is- iyenlerin mi ie şubeme müracaat- kal iple 4694/7 “57 (Devamı sahife 7 de)

Bu sayıdan diğer sayfalar: