13 Eylül 2013 Tarihli Birgün Gazetesi Sayfa 1

13 Eylül 2013 tarihli Birgün Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Derkuş'un. ortasındaki korunaklı villada yapılan bombalar/füzeler, Suriye'yi örümcek ağı gibi saran cihatçı çetelere ulaştırılıp, halklara ölüm saçıyor. İşte o imalathane ve sahibi BiRGün BENZ gm mal yi len Derkuş, sadece mazotisilah kaçakçılığı açısından değil, eğil da Özgür Si Ordusu için önemli'En rütbeli komutanların” sık si ken, silahın Me baza daha Bare Hazakpağda lediği “Devletinizden bomba değil ama bomba malzemeleri alıyorum” sözünü hatırlatıyorum. ve biraz daha açmanın iniyorum, yzünü işi iyor ve daha önce hemen her ÖSO komutanın- “dan duyduğum kısa ve ezberlenmiş cevabı veri- yor: “Resmi olmayan araçlarla ulaştırlıyör.” DONURKAN AVCI SURİYE 1604 HALKIN GAZETESİ 18 EYLÜL 2013 CUMA YLAO SAYI 3439 ATL MEZTL 40NR- Ünversir e birgan.net ARMUTLU HALKININ CANI BURNUNDA: Ambulans çağırsa Alevi'yiz diye gelme Hükümetin mezhepçi politikalarından en fazla etkilenen yerlerin başında gelen Hatay Armutlu, Abdullah Cömert'in ardından Ahmet Atakan'ı da polis şiddetine kurban vermenin acısını ve öfkesini yaşıyor. İktidarın bu bölgeye özel, ayrımcı ve baskıcı tavrı halkı bezdirdi KADIKÖY'de Ahmet Atakan'ın ölümü pro- testo edilirken polis şiddeti yine sahnedey- di. Çok sayıda kişi hastanelik olurken, iki genç kadında nezarette çıplak ara- maya maruz kaldı. Süreyya Operası'na kurulan revir basan çevik kuvvet ekipleri doktorları ve yurttaş- ları darp ett. ÇATIŞMALAR POLİSİN ESERİ bdullah Cömert, Ahmet Atakan ve Al İs- mail Korkmaz. Gezi direnişinin başladı- Bi 31 Mayıs'tan bu yana Antakya'nın yitirdiği üç fidan oldular. Mahallede gerginlik hakim. Halk öfkeli. AKP hükümetinin mezhepçi po- liikalarının en fazla etkilediği yerlerin başın- da geliyor Armutlu. Armutlu'da iş yapan es- af eylemlerden değil polisin varlığından şi- kayetçi. Esnafa ve yaşayanlara göre mahalle- de polisin varlığı ve müdahalesi çatışmayı ka- çınılmaz kılıyor. “TEDAŞ BİLE FARKLI DAVRANIYOR" rmutlu halkı mahallede yaşayanların çok büyük bir çoğunluğunun Alevi olmasının hükümetin tavrını farklı kıldığını düşünüyor. “Armutlu'da dükkanı olan ve yaşayan bir esnaf "Sadece hükümet değil, Vali, polis bütün ida- ri kurumlar. Hatta TEDAŞ da bize farklı dav- tanıyor. Bütün şehirde elektrik olurken her gece bizim elektriğimizi kesmelerini başka türlü izah etmek mümkün değil. Bir ambu- lans çağırsak Armutlu'ya asla gelmez” diyor. YULAŞ GÜRŞAT HATAY 9'0a | UTANMAZLAR Japon gazeteciye bir de dayak NEVŞEHİR'de öldürülüp, tecavüz edildiği ortaya çıkan Japon turistlerin davasını izlemek amacıyla Adliye'ye ge- len Japon gazeteciler, zanlının yakınları tarafından darp edildi. Adliyeden çıl alışı sırasında zanlının yakınları görü tü almaya çalışan Türk ve Japon gaze! cilere saldırdı, pet şişe filatt. n3e KİMYASAL HAMLESİ Suriye krizi bitti, Türkiye bakakaldı | MATEN TOKA Bee BÜLENT ŞIK AKIN OLGUN Gezegenden savaşa bakmak wwe Yettniz artık Camiler yurtlarımız, statlar AVM'lerimiz Yeni yönetmelik & değişikliğiyle « ibadet : yerlerinin kurs ve yurt binalarıyla birlikte inşa edilebilmesine olanak tanınıyor eİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA me Havaya suya ve 12 Eylüle dair mame, ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, İmar Yönet- meliğinde yaptığı değişiklikle ibadet yeri" ta- 5 mumında değişikliğe gitti. Buna göre ibadet yerlerinde yurt ve kurs işlevi görecek yapıların da inşa edilebilmesine olanak tanınıyor. G projeleri Kuran kursu için ek yapılar ve yurt bi malarıyla birlikte tasarlanabilecek. STADYUM tanımında yapılan değişiklikle Spor alanları, müsabaka için gerekli olan açık kapalı tesisler, otopark, idari tesis gib yapıla- Fin yanına çarşı ve alışveriş birimleri de eklen- di. Baz istasyonlarının adı elektronik haber- leşme istasyonu olarak değiştirildi. İmar pla- ni izmi aranmaksızın baz İstasyonu yapılabile- cek, NOLGU KUNDAKÇI BE MERYEM KORAY Ahmet düşmüş, ne önemi var? wsre © Kaygılar, kuşkular seçimleri mese YENİ ŞAFAK, CİNAYETİ ÇÖZMÜŞ İstihbarat da Chomsky'den mi? BAŞTA Yeni Şafak olmak üzerç Ah- met Atakan'ın ölümüyle ilgili olarak po- lisin saldırısını örtbas etmeye çalışan medya, şimdi de muhalif gazeteleri he- def aldı. Atakan'ın çatıdan kendiliğin- den düştüğünü iddia eden gazeteler ak- sini söyleyeni topa tuttu. 97r0E VALİ MUTLU! Oh harika, ohoh, harika... KADIKÖY direnişine Twitter'dan tepki gösteren İstanbul Valisi Mutlu, “Halkın tiyatrosunu polisle çatşanlar için revir ya- pacağım diye İşgal et. Polis çıkarınca da evire saldırı diye yaz dur, ohoh, gösteri hakkı de oh harika” diye yazdı. 97'0e 12 EYLÜL Erdoğan en mutlu gününde konuştu BAŞBAKAN Erdoğan 12 Eylül darbesi- nin yıldönümünde konuştu. Türkiye'nin sr yıllık AKP iktidarı sürecinde demokra- tikleştiğini söyleyen Erdoğan yakında ya- yınlanacak “demokratikleşme paketinde” anadilde eğitim hakkının yer almadığını duyurdu. h6'DE pi ISSN 1305-8940 ğ rumaynn MÜSLÜM GÜLHAN Gezi'deki Gençlik Olimpiyatları kazanırdı MSvre

Bu sayıdan diğer sayfalar: