12 Eylül 2017 Tarihli Birgün Gazetesi Sayfa 1

12 Eylül 2017 tarihli Birgün Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYFA Ol SIYAH MAVI KIRMIZI Tam 37 yıl sonra yine | darbe günleri yaşanıyor 12 Eylül 1980, Türkiye'nin dar. © Girişimi ve akabinde gerçekle- beler tarihinin en önemli köşe © şen 20 Temmuz sivil darbesi, taşı 37 yıl sonra, "darbeyle he- © 20 Temmuz sonrası sürekli 12. saplaşma” iddiasıyla iktidarı ele © Eylül çağrışımı ile anılan döneme geçirenler ve ortaklarının ülkeyi ilşkin hükümet, siyasi partiler ve sürüklediği yeni darbe günle- | kile örgütlerinin bilançoları bir- ri yaşanıyor. 15 Temmuz Darbe © birinden farklı. S13 Tiyüm haftası 0 MN YENİ eğitim-öğretim dönemin- u velilerinden ayrılmanın buruk: luğunu yaşadı, Bugün başlayan TT uyum haftası 15 Eylül Cuma sona erecek, 83 md Nurcan 4 EDE ai Gökdemir a “ i b O Se Li X a PETER BU EKONOMİ KİMİN İÇİN “BÜYÜYOR”? Mi ankalara borcu 42 “olmayan köylü yok imam hatip! : : P Hükümet şişirilmiş ekonomik büyüme MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) 2016-2017 örgün eğitim yı rakamları ile övünürken halkın cebine sonu istatistiklerini yayımladı. yansıyan bir sey yok. BirGün, Ege köylerini elan > gezdi ve halkın sorunlarını dinledi. Köylüler üretimi bırakıp ücretli çalışmaya başlamış en düşük seviyesine inerken, bir yılda bin 2 imam hatip lise ve ortaokulu açıldı. Çağlar Ballıktaş 53 yüzleri artık tebessümden uzak. Burak «| Bölgede ürcülen hemenhemen Abatay hiçbir tarım ürünü Kâr citrmiyor Manisa'da, Aydın'da, Denizlide ciftçiler ürettiklerini satuğında ise para k Manisa'nın verimli ovalarında ta EF Bölgesi tarihten bugüne © rımsal üretim yerlerdeyken artık a iğ yem- © haybancılık da yapılmıyor. Köylü. ler son yıllarda giderek kötüleşen ve çiftçiyi borç batağına sürükle yen üzüm üretiminin yanında hay vancılıktan da vazgeçmiş durum- da, Umudunu yitiren gençler köy- lerden uzaklaşmak istiyor. S11 Kasırga di R ge ie > geçmeyin gibi deği, Sahip oduğu Köyleri baky. z Hükümetin “büyüme' sevinci İlerde yapılan üzüm ve zeytin üretimi, yurt- İğ m taşların birincil geçim kaynakları arasınday. ken, hayvancılık da gelir kalemlerinde ikinci sıradaydı. Şimdi hepsinden vazgeçiyorlar. ABD kasırgaların en çok yaşan. dığı ülke, Okullarda okutulan coğrafya kitaplarında “1900'den beri" denir ama daha eskiye gi den bir kaydı vardır kasırgaların 1600'lü yıllardan beri arşivler. 'de mevcuttur, Doğal afet deyip m Sosyal tesisleri de satıyorlar Mustafa K. Erdemol 85 TÜRKİYE ekonomisi 2017 yılının — ve iş çevreleri durumdan mem. ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 ora- — nun, Kredilerdeki genişlemenin. nında büyüyerek ekonomistle- © etkisiyle inşaat yatırımları ikinci rin beklentisi olan yüzde 5,3'ün © çeyrekte yıllık olarak yüzde 25 gerisinde kaldı. Ancak hükümet © oranında arttı. 810 Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında mahalleleri yıkan ve toplumun dokusunu bozan AKP, şimdi de İller Bankası'nın tüm sosyal tesislerini Kentsel Dönüşüm Fonu' için satma kararı aldı Hüseyin erildi. İller B: Şimşek erme sitesi yah Ta satışa çıka ir prem toplanma arın dördü Ank D bulmuyor. anan Seyhan, Antep'in Şar Yap-işlet Bilsin ağaç kes i "AKP. simdi de ler Ban Sülannoyi ielrndek Kasr taşmmalar düm ODTÜ'de 30 hektarlık alanda & tümünü karıldı. Y ki ağaç katliamı, Bilkent Şehir miniş hazrlamyö. tarimnağık Hastanesi'nin yl sorununu 21 yönkeniilei karan mi tv banamı yel sapan. ÜEEMİMLMZ Silivri de bir kez dah a indeyen er artere AKP'nin o eski halinden gazetecilik tutuklu inene İeseryokşimdi.. azetecilik faaliyetlerinin Birsaat gecikmeyle salona ge- . andığı Cumhuriyet Yaşananlar CUMHURBAŞKANI Recep Dönem Karabük Milletvekili tesi davasının ikinci © Birönceki Ky Tayyip Erdoğan, her ne kadar Cumhur Ünal, genel merkezin ivri Yerleşkesi'nde © diyereksu hukuki değil yana başları oleiğu pariini BĞAYLANKİÇİMİAMDM Ada, kl 20 KN © FA GA ii uyarsa da rant kavgasının gün © olarak çıkan Samsun Büyükehir uruşmayı izlemek yurdu. Kadri Gürsel için bir üyenin YEDİ aylık tutukluluk sürecinin | yüzüne çıkmasını engelleyemi- © Belediye Mecli Üyesi Hacı Bilal ye gelen CHP, HDP muhalefet şerhi koyduğu belirl ardından geçen hafta tahliye © | yor. Parti kongrelerinde kav. Aslan'ilistesini kabul etmedi milletvekilleri, meslek örgütü, di Heyet kararını öyle duyurdu edilen HDP'li Ayhan Bilgen, © | ga eksik olmuyor Öncekigün © Aslan'ıdestekleyen partileri sendika ve uluslararası gözlemci. “İncelenmemiş dijital blgiler çin “Türkiye'nin içerisinden geçtiği | yapılan Haymana ve Dalaman © tenin kabul edilmemesi üzerine leri ma arasında zaman — bilirkişi incelemesine karar veridi dönemin bir yansıması olarak | kongrelerinden sonra Terme'de — tepkilerini Sağlık Bakanı Ahmet zaman in ya siyasetçilerin tutuklanması; ga- | de kavga çıktı, Korumaları Sağ. © Demircan'a da gösterdi. Kav. zelecilerin, insan hakları savunu. | lik Bakanı'nı salondan kaçırmak ganın büyümesi üzerine Bakan e dad amirini | emre kanlmmza öp erenlerin bin ÇO) Şen Zayn Keten ina pic — Bene e immdeni Ye, | im EN 48

Bu sayıdan diğer sayfalar: