13 Eylül 2018 Tarihli Birgün Gazetesi Sayfa 1

13 Eylül 2018 tarihli Birgün Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYFA Ol SIYAH MAVI Esad'la diyalog şart 50 bin liralık kira | X Göç üzerine pim mi | 90 bin liraya çıktı olası yeni göç dalgasını BirGün'e değerlendirdi | FORUM İstanbul Alış- iyii gs yeni göç dag 9 roma, fnap > karşı karşıya, göçün s0- üzerinden kira ödeyen nuçları ve si mağazalar, döviz ku- ğınmacıların © | rundakiarışmedeniyle gü ali SURİYE'DE 7 Üniversitesi yl renki. Syeneiimi Ep laliyetler Te boymu ve kene ir. gemin. © S4 düşürülebilir ra kayak TelRTB yhaa. | meninin Türkiye'ye siir mü Öğretim di Erdoğan, (| protasn edi sobnirn İarardabamlanenkka | TORKİŞ Kenfederasyonu'nu beğ) ranlara Ördü Hye | Bnilmmsobnlme penye mığin | TOR Böreği, milyona yaklaştı. — ve Siyaset (| sığınmacı s0- | çıktığını belirten esnaflar, | çalışanlarıda, yabancı artan kağıt maliyetleri hakkında basın lde per ap aaamkan | Gelem kmembeli meilemyezmiğ | açman yapi Tül Gendlbeşii yeniler rliaMüGOnen Erel damığımaşın. | öelmmlunmedağn amindan | amy Binin Külmunnei Yöreye yene müeiüazi Mol Mum izeriğmizlie | meiyedekımiendam milemenmsizideye | yeleli Se çağı çekelim sözden Edoğe dedi! BöceCmmm 50 aldığım” özmen” | geneli ez ilm Onal Yağma Öeksi Yerli sinema | i Rachid dayanışmayla ğ 00 ves “ TİE ayakta kalıyor ş ANTALYA Film Festivali'nden " s i "Usal Yarama bölümünün hkrlmanın prls olen buluşması. la yola çıkan yarışma” nın ikincisi 30 Eylül. 4 a Ekim tarih. ad ii Bi yiye destekçisi olan sanatçılar, yerli sinemayı yaşatmanın önemli olduğunu vurguladı. Öykü Özfirat S15 Ülkenin en önemli kuruluşlarını bünyesinde Leri iL Te YEREL Keler Cumhurbaşkanı.ve AKP. Eideri|erdöğan'geçti: Damadı|Berat/Albayrak.da| ibaşkanvekilifoldu ll 7 R 2 > manidar itiraf” 7 €smi Gazete'de dün MİT düzenlediği operasyonla, | Rim. BO. Reyhanlı saldırı sanığı Yusuf TAŞ, TPAO, THY ve TÜRK- Nazik'i Türkiye'ye getirdi. Daha. SAT gibi ülkenin en önemli ku- önce cihatçı gruplardan destek TE ruluşlarını ve çok değerli Hazine aldığını ifade eden Nazik bu se e arazilerini bünyesinde bulunduran fer Suriye Devleti'ni işaret etti Varlık Fonu'nun Yönetim Kurulu Nazik'i itirafları ie olası İdlib - — Başkanı Cumhurbaşkanı ve AKP operasyonunun zamanlamasının çakışması dikkat çekti, S7 “Ülke şirketleşiyor' | balaman. Bulut'un da bulunduğu BİRGÜN'E konuşan eski CHP Milletvekili İhan Cihaner, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “şirket” statüsündeki Varlık Fonu'nun Yönetim kurulu başkanı olmasının “ülkenin şirketleştğinin göstergesi olduğunu” belirti. Bu durumun. yaratacağı sorunlara dikkat çeken Cihaner, “Fon özel hukuk hükümlerine tabi. Yapılacak denetimlerde Fon'un faaliyetleriyle ilgil bir sorumluluk gündeme gelirse Cumhurbaşka il nı'nin durumu ne olacak?" dedi. S13 Ermut ile Erişah Erican oldu. Sebahat Karakoyun S13 ww Ne bu acele? DOLARDA yaşanan yüksek artışın ardından ekonomide MEB'in, karma eğitimin tasfiyesinin önünü açan değişikliği RE dayandırdığı dosyada yargı sürecinin devam ettiği ortaya çıktı hurbaşkanı Tayyip Erdoğan le | ok programlı Anado- değişikliği dayandırdığı yörütmeyi AKP kurmaylarının dillendir. i N lu liseleri ile mesleki © durdurma kararının karma eği. diği, “dövizlerinizi bozdurun” eğitim merkezlerinde timden vazgeçilebileceği endişesi çağrısı Spor Toto Teşkilat Baş # harem selamlık eğitimin. ni taşıyan bir vel kanlığı'nı harekete geçirdi. İd sonucunda alınd önünü yönetmelik değişik- dia bayilerinin dolarla verdiği Ü) liğiyle acan Milli Eğitim teminatları TL'ye dönüştürmesi “ ”4 Bakanlığı (MEB), konu- isteniyor. Hüseyin Şimşek S8 nun kamuoyunda infial ederken kararın yerin limatını verdi. Davacının, iseler itim yapılabiler Lula'nın yerine Haddad aday açığı davayı gerekçe olarak kullanan BREZİLYA İşçi Partisi, 7 N ili maddeyi tümden kal. | #RBE ey? Ekim'deki başkanlık seçiminde tasfiye ma eğitime asıl darbeyi ızım OCUL a Sao Paolo Belediye Başkanı Fer &den © vurdu Mustafa Mert Bildircin 6 nando Haddad'ı aday göstere unla. Gözler Merkez Bankası'nda & > resmi belgede ndişesiyle Lula'nın hapiste yattığı Curitiba şehrinde yaptıkları toplantıda, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl. mes Spain'in darbeden birkaç ski devlet başkanını aday göz | GÖZLER Türkiye Cumhu- © tin kontrolündeki Merkez dönümünde ik kez kamuo- © saat sonra ABD'ye gönderdi termeme karar aldı. S4 riyet Merkez Bankası'nın © — Bankası'nın bugün yine faiz yuna yansıyan ABD Dişişleri © gi notta ve askeri iderleri iyi e (ICMB) bugün yapacağı artırması bekleniyor. Olası Bakanlığı belgeleri, orduile | tanıdıklarını, Türkiye'nin gerek " Para Politikası Kurulu (PPK) © faiz artışının ekonomideki Washington yönetimi arasın. © dış politika gerekse de savun. İ toplantısına çevrildi. Türk © sorunları ötelemekten başka daki organik bağı bu kez resmi ma politikalarının değişeceği İs Lirası'ndaki her değer kay. bir faydası ise henüz görül yazışmalarla ortaya koydu. © yönünde endişe yaratacak bir | bında faiz artıran hüküme- © medi. Semih Güven S11 ABD Ankara Büyükelçisi Ja- © neden olmadığını söylüyor. 9 Çifte faillerin suçlu arayışı ve hukukun — Zi | gücü Na l Ili I | 894014 | A 4 < i Sn .A ç a g ; Yeni 7. 12 Eylül öncesi ) | Önseimime # belgeselci anlayış güzeldi! La saygıdır! 771305

Bu sayıdan diğer sayfalar: