21 Mart 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 12

21 Mart 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HABER — Akşam postası 21 MART — 1937 e P SUNUN) AŞAMUYON SUNUN) ; Niçin herkesin hastmi hikbinliği sizde yox?” ş Niçin Radyonan grtirrerdi sandete, neşeye kapılarınızı kapamış buluyarrun0?! Radyoyu çok mu pahah buluyorsunuz ? RCA. mühmadişlerının uzen senelerden bari yarulmak bilmiyen bir gayretle em mükemmel nekceyn asgari bir halle ME wl varmağa muvaftak olduklarını sahmet ederek betkik €* inizmi 2? Şu halde RCA müksmmel ve kusursu. Radyo Makinalarını dinleyiniz. din pernitim dat menlaatimiz sesk Ra e Ey - İİ ? Seni A 16006 kelime ilg KE Gg > HER AKŞAM “ baz Haus Uzun müddettenberi takdirkârlarını eşsiz Pesim : 5 gr sesinden mahrum bırakan biricik sanatkâr “ Beyoğlunda Birahanesinde | imei » Telefon: 40227 4 Fam Nefis ve Hi makarna Ve isterseniz ? <5 | ann Birinci sini Operatör sx er erde | İDr.CAFER TAYYAR Umum! cerrahi basım. Paris #inir cerrahisi lite” *akilteni ösrrahi sere Italyan usuli safi irmikten yapılan İğ visi. dimağ cerrahın enstitüsü sabık İĞ asistanı Erkek ve kadır meliyatları, sinir ve İĞ beyin urtar, estetik (yüz, memo, karin KA GLUTEN LUKS MAKAR « buruşuklukları) ameliyatları ve tiisniye NASINI İSTEYİNİZ. e lam | Başlıca bakkaliye mağazalarmda satı lir. İ Prş inilir Beyoğtu pa (Fabrikası: Galata Necati bey caddesi No. 167 İMAKARNACILIK TÜRK LTD. ŞİRKETİ Telefon: 43481 İ kapı R E ban Ne. 1. Ti. 44088 Li niz Üreloğ - Operatör Göz kamaştırıcı... | RU ii Jdrar yolları, Belsoğukluğu ve N ' Li ld GM) Glkiirirtinişiteşi Pasteur'ün tedkikatı fenhiyesi dairesinde ik e ri Per Prem tihzar edilen gayet antiseptik ve nefis kokulu pe İL e ASLİ Dentol diş macunu ve suyunu kullandığınız İM e il takdirde dişleriniz, göz kamaştırıcı bir beyaz ÜL ER lik ve güzellik kesbedecek ve sehhar tebes- sümünüzle her kesin takdirini kazanacaksınız. > (ime ğe Dentol dis şuyu ve macunu; diş etlerini kuv» İ Kimyager vetlendirir. Nelesi tasfiye-ve dişleri hüsnü «5 .. i muhıla eti, gt yerse O | Hüsameddin sa yazlık verir, z idr 100 kuruştur. Bil önü Emlâk ve karşısında İzzet DENTOL; bülün parlümörilerle eczanelerdi satılır Her yerde DANTOL isteyiniz. Eczanelerle parfümörilerde satılır, | 1 — Daz Haus: (cv), 2 hat).4 — De &r: (pardeğii). 1 pek emin taze aşıdır. Kutus M5: (öaDank) Fingang: (metha). 17 — Der G Blumenbeet: (dark), bulunur. kuruştur. ânede

Bu sayıdan diğer sayfalar: