13 Ekim 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

13 Ekim 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| 13 Yeştinievel yetle yapması pek hoşuna in e nin anasına ve babasına gidere le bir film çevirmek ei in Ana baba evvela razı li ar; fakat Charlie'nin devamlr ısrarı karşısında Ai bir tecrübe yapmasına mu- t ettiler. in Jackie büyük komedi sanat- dir. Babasmın fikri küçüğü tüccar yap- maktır. Fakat ırtarak abeyimle oynıya , di ackie Coogan da henüz sinemaya te- melli surette di ir, Bu- 3 : : iz lerde kendi için rol em ağam. üksek tahsilini ttikten son- Ta sinemaya a ye avdet ede- ektir, DENİZ ALTINDA SESLİ FİLM. . “Tayfun,, isimli çevirmek için biri geminin e, biri de denizin altnda olmak üzere iki sesli film Stüdyo su yapılmıştır. Bunlar fırtınaları haki- ki seslerile tesbit edecektir. Kelepir Kamyonlar. & acentesine müracaatleri. 3 bu aikalaklar- bu dağ safi AN Şen SAYIFAYA AİT M — Gazi ve Ankara. m emniy: larvingt'in — Güzellik Krraliçaları Müessesatı Nazarı Di BU MÜSABAKAYA İŞTİRAK EDENLERE: HAKİMİYETİ MİLLİYE lekesi lll Pi İİİ TET eyliİe ıncı SAYIS 1. HAVACILIĞA, DENİZ SPORLARINA, FUTBOL, yayi KADIN, a ÇOCUK, YAZI VE RESİMLERLE ÇIKT! AR — NDEKİ YAZIL — Ağrı üzerinde m ii — Esmer mi, sm mı? (SİNEMA) — Tayyare asrının pulları (YENİ NE 000 BİR SERİ) — Makinist biir. yeni MEZUN — Havala — Galatasarayın 251 inci ii ea (FUTBOL) — Mile. M — Genç at üstünde (OCUK SAYIFASI) $ — Leylekler. N SAYIFA) Boksta / Amerikan bahriyelilerir! de yendik. (BOKS) — Galatasaraylı (BÜYÜK HİKÂYE) i — Bis imi (DENİZ SPORLARI) — ilerin sütunu, Açık muhabere, Müsabaka...... 50 DEN FAZLA RESİM ve KLİŞE... Mecmua, bu sayısın da ha çok beğendiniz? mi veli altında ix MÜSABAKA AÇMIŞTIR: « Jilet, tuvalet takımı, ipek çorap, sinema artistleri albümleri, zarif Kolleksiyonlar, edebi birer eser. HEDİYE EDECEKTİR Ticariyenin ikkatine yukarıki yazı . ma kalelerden hangisini da- KİRALIK HANE, İtfaiye meydanında eski za. bitan misafirhanesi sırasında Aka GÜNDÜZ EŞ. Eşret ŞEFİK Mümtaz FAİK Sadun GALİP NANEŞEKERİ Eşref ŞEFİK Server ZİYA LL e 7 Daktilo Hanım aranıyor. TALİP OLANLARIN İK İNCİ KÂTİBİ ADİL © MATBAAMIZCA TABI VE İHZAR EDİLEN Kasa, Yevmiye, Deiterikebir EHVEN FİATLA SATILMAKTADIR. AYNI ZAMANDA Beş adet faal bir halde seri MATBAAMIZDA GAYET emi mel kamyonlar ehven fiatle DEFTERLE TAB'EDİL tilıktır. Talip olanların "Ford YENİDEN SİPARİŞ DAHİ KABUL El MİŞT BİR TARZDA YENİ OTEL TİR. ii EDİLEN TARZDA Tİ! FABRİKASI SİRİ TU SATIŞ MAĞEZANI MÜRACAAT EYLE. MELERİ, 3731 MÜZAYEDE VE MÜNAKASAİ ANKARA MİLLİ rma a Cankırıdaki kıtaatın ihtiyacı olan) 97 bin kilo un kapalı zarfla münakasaya | İğ kohulmuş ve 7 teşrinisani 930 cumartesi günü saa 9 da ihalesi Eee An- e Kai mezkür günde 8. E, A. komi İŞLETME İSKENDERİYE SÜRAT POSTASI ge) TÜRKİYE SEYRİSEFA İN İDARESİ VE GÜVERTE MÜDİRİYETİ. AYVALIK SÜRAT POSTASI. (E vapuru Hll0 da Galata rıhtımından. İr 17 de Sirkeci rılıtımmdan. koi na Lei : Şerait e icap e lala er zaman mez- | Ee ei eN elde ee —672 pena Kİ EV. | busu Ragıp Beying Çıkirıkçılar yokuşunda Mersin cad-£ deki va orta > zak Hava , meş, manzara. her türlüen Gebelik “öc iibirile yegâredir. > 3— 756 MA LL İKTISAT VEKÂ* “TİNDEN: icâret üdürlüğünde mün- bal olan 65 lira ücretli bir daktiloluk İçin en az orta tahsili olanlar arasindan müsabaka ile bir lânım alacaktır. 16 Dam yapılacak imtihan Mevzuu > ği seri ve hatasız yazma ln — ma bir mevzu üzerine tah- rir, “Taliplerin alimi e akşamına kadar 'icaret mum Hin mürncaatleri ilan 3728 İZMİR SÜRAT POSTASI, TRABZON BİRİNİ POST (Cümhuriyet) m 1s 030 salı akşamı Ga dan, TRABZON. İKİNCİ POSTASI. deniz) vapuru ma le hi (Kara e akşamı Galata rıht ından, . MERSİN POSTASI. (Konya) vapuru - .15/10/930 e er ( (Gülcemal) vapuru 13/10/930| salı. pazartesi 14,30 ta Gaia ai — iskelelere der ederler < BANDIRMA POSTASI, Gülnihal) vapuru ci İnebolu) ve 18 & lari kiii. Hİ KARABİĞA POSTASI. (Bandırma) vapuru cumartesi, mba. pimi > Kocaeli vaj pazar, perşem: 18.de İdare rıhtımımdan. MUDANYA POSTASI, (Marmara) vapuru cuma, pa. zar, çarşamba 9,30 da İdare rıh- tımmdan, Mahalles Hisariçi Mektep e çmahm 31 Hocahindi Hamam ” 231 Hatuniye Hamam — 13 Hocaesat Acıca ” Hacıdoğan İbadullahi Zir nahiyesiçay mevi » Boyacrali Ebeoğlu 2 teşrinievel 930 tarihinde de a) hanelerin 26 teşrinievel 930 pa zar günü vi müzayede nr ilan olunur. Cini M.N. 5 Hacıhindi Hane ( 234 > Boyacrali Mescityokuşu RR...) Hacıdoğan < İbadullah 2 7 Boyacrali Dellalkaraca , o 286 / Boyacıali Ebeoğlu — 253 * Vattarin Tapucular PE 46 attarin Hanardı , — 124: Horshindi © Çeşme ev İN > Vattarin Katırcı 4 ri 0 Tabakane Beypınar ” 25 f 800 Leblebici o Yenişar 5 224 LI 1890 si Boyacrali “Saraçlar vi 263 2 2100 i Çakırlar Atpazarı e 20 840 : Kethi Nr Kaledibi : 9104 > Yukarı Danişmen Haraj iğ 116, 140 2 9 elele 980. tarihinde emdi deri ilan edilmiş van ii yazılı ha i günü mü ği ilan ii 2 ii 3—619 a İZMİR POSTASI. iile vapuru pazar, per. İdare n a TÜRKİYE İŞ BANKA- KİRALIK EEE. : INDAN: Keçiörenin otabüs Veren : mevkiinde -İ; , isi irlmakj 5... > üzere kiralık odalar rardır. Teshinat ve) asansör mevcutur. Merkezimize müra- pe şirketinde, med caat edilmesi,” 3—735 sürrzi “ği

Bu sayıdan diğer sayfalar: