28 Ekim 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

28 Ekim 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| e. (NALA ) dece Fransada feci bir Eğ kurban olan dünyanın en büyük Balo nu R. 101. HAKİMİYETİ MİLLİYE Havacılık Sayılasi. R. 101 in Feci Akibeti. di Kul yapısı muazzam bir e bir son bahar Kiri ei bir ikta gözlerini kırparak kudurmuş ie çin içinde bocalarken ai leti ve kırk yedi ceset Dünyanın en büyük Melez. olan R. ve çi nl desi r yükseldi, sonra altmış mil | pançar tarlasının üzerine uzanmıştı. A- acına çarptı. lev bütün Gr ka MEN Sn beş anda birden müthiş bir taraka i ie) 28 Teşrinlevel —— —— “UULUNLAM$ ması ilk arizanın havada olmuş olduğu fikrini teyit etmekte ve Kazadan ardan (İngiltere hükümeti tayyare krs usta başısı o sırada sevk odasında bulunuyormuş. ai i şöy- le anlatıyor: çen bir eğ ZE tal rüs- etliydi; balon k' balonu aşağı bastırıyordu “İki d fifçe yere çarptı ve ai sonra bi yere sapladı. Bunu der- ma “Alevler derhal balonu kapladı. İnfi- lakın ii e ni İki Siz TE at- ti. n üzerinde en Md dek mua ün M; Müthi: £ ) Jak dikiliy da son da oldu. iglemsn iftiharı. ii nyal zada eri agir lek şaheseri ilk e NŞ 7 e fe- lâkete uğradı. Parise Yy: de düş > yn ve EE di kişinin ümü, e ERİ limanı ii la hareket edeli yedi saat ol- Şiddetli bir rüzgârla ir altında Fran- fi muştu le ederek sike bir e yağmur içmi; şlei z5v mazhari; air en içilmeğe mü: ondu Vi Jai . Bu ir na b işime saade olunan yeg bu işiden yalnız vazife başında olan mürettebat uyanıktı. eki Zor Thomü i Balon Bi cauvais civarında tabak ş linde bir vadinin üzerinden geçiyor. en büyük kabilisevk iz muazzam | Birden bir sarsıntı oldu. a kil, i . 101 den İk ağ 1 yegâne kalan alevlerin kemirip eğdiği| ye inmeğe başla. Töğeye esatıri e cidal- bir külçe kemik, sanki Zal bir iki defa b yere vur- zerinde ingiliz bayrağı alevlerin rüzgü- rile dalgalanıyo; Elli dört kişiden ancak sekizi kendi- Bi dişarı atmağa muvaffak oldu, biri ayrı bir mucize ile. Kurtulanlardan biri de birkaç saat sonra öldü. sından ilerini dışarı atmıştı Sie Kaza hal ada lim EL izahat / biribirini etmektedir. Biri yangının balonun n düymesimden & vel çıktığını söylemekte iğeri 5 ettiğini ae? im € yangın e Kaz: dök beyanediyorlr lele doğrudan doğruya fırtına sebep olmuş- tur.,, Kazadan kurtulanların hepsi balonda zada çe Balonun plânını di ie Ric em cigara içilmı lale hiç bir dahli sma siüttetilşizleğ Hatı ai kiR, 101 ile beraber ya 1 iş

Bu sayıdan diğer sayfalar: