12 Ekim 1931 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

12 Ekim 1931 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ZİRAAT BANKASINDAN: Mevkii Nevi 8 Deliler Maahane Bağ 5377 M/2 Aşağrkaya yazısı o Bağ 10 Seyran 90 Cevizli kır Maahane bağ, bahçe Maahane Bağ Çankaya Bağ Küçükesat Bağ Hacı kadın deresi (o Tarla ve çe Süleyman B. Mezarı Tarla Danişment Küçüesat Ayvalık Eğlence Aktepe Maahano Bağ Bağ Bostan Kıralık Ev Elçikeent Gölviran Danişment Tuzluçayır tanesine müracaatl»-r ric- olunur. Aktepe Mecidiye ANKARA BELEDİYE SÜTUNU. e Celal Kezi 7 Bey, Stratu viris Be; Hıa bedeli kaldırznıni. SEYRİSEFAİN. PİRE — e e Teşrinievel m Gürüm 3988 maahanı Ki Bey İKİNCİ HAFTA ARAP ATLA e eyl HANDİKAP Sik Rİ, Mahalli veya Borçlunun ismi Karyesi Çeşme mahal: Derviş Ahmet K. Ak kadın Hanım, çak mai 4038. Milli Müdafaa ve kâleti Müsteşarlık K, Müdürü Yüzbaşı koleji li Bi ey mada 5 4048 — Çeşm 4180 — Keçiören Yüzbaşı En 7 zevcesi! Necibe ve Hatice Hanım. 4219 Hacı Kireççi Ömer ağa, Jlesi 4231 © Hanifibayezit Uzun oğlu Şükrü Efendi. her mabal: ve m'inakasaya perşembe çünü saat vilayete mdacaatlari 3698 Hacımusa M. “Tekkeci Z. Kâzım Efendi. Mukaddem M, İsmail Efendi mah: M. Hilmi ve Salih Beyler. 3782 ME: Zafer ticarethane si sahibi Y. Ziya B. ve refikası Vasfiye Hanın Bir deynin temini istifası zımnmdı -M. Kütüphane Müdür mus- 3878 mi Gi Bakkaliyesi Sahibi Ali Rı- za 1 iskemle 3885 O Hacıarap M. Bulgu 2 yn 2 c ve m EE ahim ii Ki Kanbur oğlu Salih ağa mi Be- biye Hanı, Dişçi Sezai B. Z. Fatma Latife Ha- ai 3002 — Helvayi M. 3904 ü Danişment Erzurum M. mahallinde hazır Sabuni mahal: du am oğlu Haydar Efendi. e Hamza Z. Baki Bey. 4010 © Misafirfekih mahallesi Satılık Arsa Atıf Bey mahallesinde kâin bir tarafı 4011 4291 Ulucak çeşmesi yolu ve bir taras Şassk ile mahdut bulunan o batıpu ktam HAFTA İNGİLİZ ATLA RINA MAHSUS HANDİKAP a; ismi T il ban ex roun try gire 4 6 e > Philonapla Havuz başında Italya sefaretiyi : Mr Çarkaya ; Prens Halim Bey Kaymakam eld Ba Sayan Havai İhsan Bey Pikret Bey Akif Bey * TRABZON (Karadeniz) POSTASI. cumartesi Tuz Beyaz peynir Reçel Zeytin Çay Kuru Kuru kaysı Tel kadayıf cıbavramda Esnaf Mendi Ceviz Sabun Kuru bamya Kuru bezely& 40 — Böğrülee Jimatnamesinin üçüncü maddesi #0 Soda mından zebani iylan olunur. X “Arlive Tehiş Hira ücretli 931 tarihine misadif anbırında mahfuz olan 37 cas seraiti 1 azayedeyi e? Hunur. 3—0302 Baytar Cemal Bey Közm Ef, a'masiyle faik olduğunu dükânından ay kira! kter3 tey Sarıkız Ferhan Yaşa enkazın “i- Kırim mubacirlerinden 31$ D Bedi oğlu Osma manında beşer kontaorü havi ii m re şi LR (2) mamaralı daireye müracat Komisyonundan: ii Ton kok kömürü Vekâlet için Misafirini ec- İktisat V Ankarada odun misafirini enstitüsü 1s işa tarihine günü saat 15 © Teminatı o muvok- bir defa alât ve edevatın uünakasa sartarae- icra 1titüye Bu kere görülen lüzum üzerine 11 numaral» hanede Kiralık Ev

Bu sayıdan diğer sayfalar: