31 Ekim 1940 Tarihli İkdam (Sabah Postası) Gazetesi Sayfa 3

31 Ekim 1940 Tarihli İkdam (Sabah Postası) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Peten dün hita- bede bulundu Elenlere NOTLAR Kazın ayağı zı havadisler var ki, Av- duyulmadan A- ve SONra — Ya tul ia bile iporikada duyul itiyor. veri ek bu Amerikan sürati atı hakkındaki fev- ve istihbari kildeliği, dayansa Amerikada se- çim mücadelesi pie. Ruzvelt matbuatla mücadele halinde 17 nci yıl ve e ei ugoslavya teminat İspanya Portekiz aley- en s Yunan ordusu ABİDİN DAVER Tuhaf sey ikiazi bir Sual sordu:

si hal meyincer im- — İlâvesi çı yl yok. Bu fikrimi Nanemol- a da söyledim de, gülerek: vi gi an ayağı öyle değil. rek, dev: si seçik Yayan vr kaçı doğru çıkıyor, sen ona bak!,, molla, yine birdenbire f şey, neye der- O da cevap bulup vere- Yunanistan niçin Yazan; Nizamettin Nazif YUGOSLAVYADAN GELEN HABERLER ve silâha sarılmıştır? NİZAMETTİN NAZİF Ben bir defa mastur olmuştum... Yazan: NİZAMETTİN NAZİF irilmmt Olm esi tekaütlerini 1 - O yendi neresinde? TÜR FİLMİ GÖKecstiz ga) AKASYA PALAS Dayanılmaz derecede komik © sahnelerle deku HARİKULADE ke modi. Baş Belle HAZIM Fi.CAĞ SAİT -. PERİHAN - NECDET - KARAKAŞ - ELEFTERİYA - REFİK - KADRİ Bu akşam İPEK v8 SARA Y sinemalarında Hususi ilâve: Şehrimizdeki CÜMHURİYET BAYRAMI merasiminin bülün teforrüatı j umay Bu Film Bayramda İZMİRDE ELHAMRA Sinemasında gi

Aynı gün çıkan diğer gazeteler