24 Şubat 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

24 Şubat 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

NUSSİNFMASI C) Beyoğlu Millet mekteplerinde yetler devam etmektedir. Bu resimde senenin mezun hanımları görülüyor. sesinde bir daktilo Kursu açılmıstiır”, Buraya bir çok harlım Ve Şehremaneti tanzilat amelesi - vollari - temizlemek < kar serpintisi oldu; fakat hava sogucu için çılıstı. Kardan korkmıyan çocuklar da oyunların devam ettiler, Cümhuriyet Halk fırkasının açcığı kadınları çalıştırma yurdu yeni imalatâneler açılıyör/ Burada şapkada imal edilmekredir. Vilâyet Umumi meclisi Cumhuriyet Halk Fırkası grubu dün içtima etmiştir. Vilâyet Meclisi 2 martta Bu sene Ankara Millet mektepleri erkek lisesinde Muallim Selim beyin tedris toplanacağı cihetle ikinci reis namzedi ve encümenler azası tespit olunmuştur. t levreden 50 kişi çıkmıştır. Mezun efendilerin resimleri.

Bu sayıdan diğer sayfalar: