24 Temmuz 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

24 Temmuz 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ÇARŞAMBA BİN SÖZ 24'TEMMUZ 1929 B g— BİR RESİM Dü Dün (Harbiomumiden) namında bir japon ticaret gemisi |Dünm yetim çocuklar rozetl < r futbul maçı vaptı. Maç 6-29 Mesirlilarin ! Bir müddet © | rtrestow Sağlamlığı ve uzun ömürlülüdü sayesinde cihanın en büyük şöhret ve rağbetini kazanmıştır. Hesabını bilen her otomobilci ve şoför yalnız FAYERSTON iâstiiklerin kullanmalı dır. Zira bu lâstiklerden azami isti- fade temin edileceği gibi en arızalı yollarda vazifal&rini emniyetle. ifa ederler ve sahiplerini hiç bir suretle yarı yolda birakmazlar. a Lâstik müşkü!â_t ve deritle- &. rinden kurtulmak is'eyenler g. yalnız FAYERSTON 1lâstiği kullanmalıdırlar. GÜR-DUEPPED TÜRES MES'UL MÜDÜR: BÜRHANETTİN

Bu sayıdan diğer sayfalar: