16 Mart 1892 Tarihli Servet-i Fünun Dergisi Sayfa 1

Halep hükümet dairesinde vali-i cedid devletlü osman paşa hazretleri'nin memuriyet ferman-ı alişanlarının resmi kıraatı