17 Mart 1892 Tarihli Servet-i Fünun Dergisi Sayfa 1

Padişahım çok yaşa