16 Haziran 1892 Tarihli Servet-i Fünun Dergisi Sayfa 1

Bergama civarındaki asarı atikanın ... miladiden üç asır evvelki hali