23 Haziran 1892 Tarihli Servet-i Fünun Dergisi Sayfa 1

Yenikapı iskelesi