30 Haziran 1892 Tarihli Servet-i Fünun Dergisi Sayfa 1

Bursa dahilinde ... maden suyu menbaının binası