14 Temmuz 1892 Tarihli Servet-i Fünun Dergisi Sayfa 1

Saye-i ... hazreti padişahide Bursa'da inşa edilen Mektebi İradeyi Askeriye'nin resmi küşadı