21 Temmuz 1892 Tarihli Servet-i Fünun Dergisi Sayfa 1

Sayeyi muvaffakiyet ve iya-i padişahide icra olunan Bursa Mudanya demir yolu resmi küşadı