8 Mayıs 1933 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

8 Mayıs 1933 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA e gözlerle aynaya ba- kılır mı an?.. — ie m zaman gözli <a mu? Diye Km Ne Var? | Termometre Isınmak İçinm Afacan Selami? gitti — Bir termometre verir mi- Sınıfı Geçeceğim! “Tenbelsin!,, 7 bana, Kulağının Birinden rip... Afacana sordular: N Afacan derse kalktı, — Şu hari Ra tahtaya bakayım! dedi Ve sordu: —Elini oradan bir yere koy.. Hah! di söyle bakayım.; Parma- ğının ucunda ne var?. Afacan bön bön baktı, kıza- rak cevap verdi: — Kirli tırnağım var efendim! Çocuk Aklı Hanımteyze Afacana yeni bir kardeş dünyaya getirmi: Ya- sne ew ei e da yeni Afacan sokuldu.. nir LR dikti baktı, sonra annesin: — Tuhaf anne ?.. Benim ikleğimi yattığı zaman zmn ii u ki bu zleri . ık... caba bo- aa dersi: Pay Bu.. Afacana sordul. — Sen bü; layan zaman ne olacaksın Afacan ? — Polis.. — Peki amma ya seni vurur- larsa? — Kim?. — Meselâ, hırsızlar. — Öyle ise hırsız olim 0 Mili m bira t— dindi ii ocuk 2: değil. V'a ann: Evde ii indiği adr ekmeksiz yemek yer, kims. azl, Ne iyi değil mi?. — Efendi amca, annem selâm Mile Mig bizim evin resmini bekle; » Onları takalım. Yapıyorsanız biraz in. Temiz perdeleı — Mektebe diy l siniz efendi amca ınıfı geçeceği mi? ii ei — Te eniğmetre - mi? İnanın derik yana, Şe — Evet. Beni annem gön- Sınıfı ear — Ders ya ? derdi. e” ek ir büyüklüğünü söy- sene bakmadım, — Ne ile? ledi m a? mi arın yüzün: — Kulaklarımla? ve ark saniye dü: Fakat dersi lale; — Ders aklında kalıyor mu? — Herhalde çok Ki di Sınıfı“ geçec eğim ri — Kalıyor?. Çünkü benim odamı ısıt- pi N i. ime e ZE e allim Bey ders anlatırken —i “Gel çık içihdeni, öm tim birini pamukla tıkı- Çıkar amamı ş! Babam kendini yese, Yep Afacan çamur içinde eve gel- Sınıfı geçeceğiml. Ağla , e vi teyze | hastaydı, yatı Annesi kızdı; : Çalışmak düştü başa, yordu. Afacan başucuna gelmiş, Eğ ne üst başl. Ne oldu Şimdi çocuklar aman! hüngür. bi Ki eh ordu. PA Muallim bey çok yaşa, bası — Düştüm anne. i Sınıfı iml.. — Ne siyon a acan? — Ya bu,pantalonun hali ne?. ınıfi geçeceği AFACAN — Ebetti ağlarım ba.. Ağ- Düşerken pantalonumu çı- larsam aci içi açılır da, yama ki, anneciğim!.. eyileşir. —— ç işl Afacanın Rüyası Oyun caklar Hasan Bey n a era ğ Afacan anne- çarşıdan bir kava- sile çarşıya ye noz içinde kırmı- mişti.. Mahmı zı balık bulmuş, papa rl eve getirmişti. yuncakçı dükkâ- Afacan sabahtan © Gi d akşama (okadar nı. Öl le kavanozun başın- lular.. e Afacan dan ayrılmamış, camekândaki erakla, hayretle yuncaklara dik- seyrediyordu. e bakarak sor- bale bi da abasile bir dada oturm —Bunlar hep halıklara bakıyor- in Se mu dı. Hanımteyze anne ?.. İmutfaktan seslendi: Tabit, — şo hay- —Bir sene mi? vancıkların — su- — Bir sene.. yunu bugün de- Afacan şaştı: giştirmediniz mi ? —Bütün sene Afacan atıldı: bunları a kır- a ! miyor mu? Oyun- Bula emi ip Afacan her gece rüyasında bunları görür: Acaba sınıfı geçecek cakçının çocuğu bitirmediler kil. mi? Yoksa top mu atacak?!! yok mu acaba?.. Ekmeksiz Yemek I Dadı i ği 3 Afacan henüz çok küçüktü, e Kü ler m ez Hikâyecik asan Bey ona bir dadı tutmak lafdi, üçü bir eileEe Eee l İ | istedi. | Araştırıp dılar.. rast geldiler. Hanımteyze gös- ii Nihayet kısa “boylu, badi badi terdi: yi b ih fakiri Yeni yürüyen bir Arap bi — Afacan hi... yav ğ Hanımteyze Ara dadı görüyor usun? Bebek! yilkde, e > Eg Af di ii - öz geri Bi mele anne? acan gece geç vakit yat- dedi. — yal serin DOZER pek KE — Ekmek almıya parası ok | pi ir olmus, | Dadı dudaklarım © bükerek mıyan demektir. dınları durmadan merdivenleri e “vi e K di sk Rl aşındırmışlar, annesinin odasın yy abe EŞ girip Sl ellerinde ilâçlar, bezler, sargıl kucağımdan düşe: bir yeri kı- ii rılmaz fena mı — Aman Ebe Hanım! Diye biye e durmuşlardı. bah saat dokuz olunca Afa- can gözlen e Saati gö- rür z ödü ko, Mektebe — mu- sırada kapı hızla İçeriye gülerek bala girdi. Afa yla saaği koştu.. Kolun- Dai — Kalk; bak biz yeni bir be- bek aldık!.. — Ne bi gi? — Kalk, yi inle sikm Hala Hanım Afaci rükle- yerek annesinin edine götürdü. Hanım — büyük bir kar- e içinde yatıyordu. Yanında muk gözlü, ese tefecik bir bebek Vi » Afacana göste, yüzüne baktı, baktı. i ire hüngür hüngür ağlamıya başladı. Odadakile: me iie lerdi.. Ne vardı? iz > a muştu?.. Dört tari Afaci kolundan, ba acağın. lan ağ tatarik Nereli başladılar: — Zehirli (o mantarları farkedersin Afacan ? parça yeriz, ölürsek zehirli demektir efendim!.. birdı.. Bazı cuma günleri kandırır, sinemaya giderler, va mi katıla katıla seyrederdi.. Bi akşamı sinemadan sonra eve v ili Afacan bir kenara oturmuş, düşünüyordu.. Babası sordu: — Ne düşünüyorsun Afacan? — Baba, sen göğe çıkar mısın?. — - — Çıkamam oğlum.. — Annem? — O da çıkamaz!. Halam? — Çıkar oğlum. Afacanın yüzü 5 ğe çıksa, Allah abayı an öldürmekten çatlatır, de- mi ditgiezii Afacan, neden ağlıyı An hıçkıra hıçkıra “cevap almıyorsunuz?. Ben de yeni be- bek isterim, ben de isterim!... po Amcalar Nasıl Tokalaştılar? Afacan komik Şarloya bayı- i babasını ailemi

Bu sayıdan diğer sayfalar: