13 Mart 1946 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

13 Mart 1946 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İnsan alışıyor ke © Ben de iyi bir şeye, otobüse ken kuyruğa girip sırama ran ya alıştım. Ankarada ve ya, bekliyor, yaya yürüyorum. tabanlarım altları delindi. MUSİKİZ in Emine Erel ve Staizer'in keman ve piyano kozseri Yazan: Sadri Zeren « İTüfüne, kibrif ' İz devirde; Çan keme all içinde, kalbur saman Vakit var? «Ya Bafradan içmeli, ile biten bir acalp rakı içerdi. ağıza uygun saray cinayeti haşla, ne olabilir, tiyatro münekkidine bir cevap en, bu taarruzu bekliyordum zaten. Hücumun ga- ya

Bu sayıdan diğer sayfalar: