3 Eylül 1948 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

3 Eylül 1948 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

General Vandenberg dedi ki: Eskişehirin l “ kurtulu Üzakdoğunun Amerika hava kuvvetleri patlak | Surles. || OS 6 ncı dönüm yılı tezahüratla kutlandı bir verecek bir harbe hazır bulunuyor İngiliz Milli Savunma Bakanı da Milletlerarası durumun kötü olduğunu söy'iyerek orduya 700 bin gönüllü alınacağını bildirdi her tarafında rağmen bulunan Schumann kabineyi kurmağa çalışıyor sol cenaha karşı zayıf durumdadır iktisadi durum gittikçe grevler şehirlere de sirayet etmektedir Omurtak'ın İnönüye çektiği telgraf Ulus ve Kudret guzetelerinde münakaşaya yol açtı Bir şoför sevdiği kadının kardeşini öldürdü Avrupa Federasyonu kongresi Kudüste çarpışma hâlâ devam ediyor bulmak istiyenler için; bu vaziyete iktifa etmemek Delegelerimiz 'tâdil teküfin siz e bu'undular Çeklerin yahudilere uçak verdiği anlaşıldı . ? a Milletlerarası Atletizm Avı ER Gemi binicilik birincilikleri hazırlamak üzere dün Si de toplanmızlardır. müsabakaları bu sabah başlamıştır. Bu Olumpiyad eden Türk, İngiliz ve ekipleri ÇEKLER YAHUDİLERE UÇAK teklifi le meşgul VERİYOR. ve ekibiyle da müsabakaya İştirak . m ——— , Tunus beyi Fransada hapishsrede öldü Triestede Halk Yugoslav idaresina karşı ei Nasuh Akara anahtarı 2 enilli meclislerde temsil Pm — Amerikalı gazete uhabirinin katilleri bulundu &samblesi kurul mesajda, zikrettiği ei Bir Rus Albayı İngiltereye iltica etti sporcular, Bayarın kızının nikâh töreni dün yapıldı kendisini karşılıyanlarla, 28 ıncı MEY, ii nikâh olan katiller, edileceklerdir. —— Cahit eml | birlikte dünya un Azerbaycanda Bedel Smith alan mili emi buli heyet yeni bir Esrarkeş üç 5 iii ea kuruluyor sinema artisti ya Arşidük Otto Ankaradan ayrıldı sıhhi çok vahamet Ve Praj Caf ÇA (AA) — im Bayramiç orman- Ti larında yangın bekleyen ve iğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: