November 29, 1950 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

November 29, 1950 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Permi işi “Rüşvet,, dâvası oldu Sörmi Özü duruşmasına dün di am edildi Sınai Kalkınma Bankas Müdürü D.P Alemdar Bucak sini mi ei Meli Kamarasız vapurla uzun sefer yolculuğu ile lm Rektör Ankaradan Karadenizde fırtına vam ediyor e — Allah izin verişe gidile- cek... —| Bir avukatın yazıhanesinde (xe geçen garip bir hâdisg |“ Avukat vekâlet ücreti almadığını, müekkil de 'verdiğini iddia ettiğin- den iş Yaz ba düştü sisi âhvalde şairin şu sözünü : Barikai hakikat müsademei den çıkar. Çamaltı tuzlasında yeni © Meriç ale eş api tesisler kuruluyor nehrinin R yel alâkalı bir Alma z ıslahı Bir otomobil tevkif edildi sahibi şehrinize geldi denize uçtu olan Bia Arabacıların iz Belediyed Gazetecilik T.M.T. Enstitüsü Federasyonunun bugün açılıyor beyannamesi Milli Talebe DAMA OLDU LA Bir motör — —— Çubukluda bir kız kaçırıldı a ek Bir eczacı kalfası etti * yolunda biri, kızl ———— —— Hollandalı bir radyo . > demir Bir Lordu dün Zanbak i şehrimize Denizyollarının yeni nkeri D.P. kazandı hare İNAN İSTER İNANMA! alay kongresi münasebetiyle bu i başkanı tarafıdan STER İNAN İSTER İNANMA! Pehliyan Vahld, hakikaten 2m İsmail, nefretle başım korktu: rman yeri yüksekçe) — Sus wlan gâvur.. Murad pntlerin Ağa öyle a es — Yavrum ni söğü e damlardaki — kadınları ya niz Tahmi söy rk ER döğülüyor. Karı mil- — Yalanı. Murad Ağa bu bi-) — Ömer Ağanın Meryem Ha- dibek meselesine dayana - çim söylemedi. Çok JAK eti, |Biradan bir Ri çember var. an. ii birak... Sonunda Hayırlı olem akla di Reşld| * Arka tarı eN sesin, gelini 2 Val r: Deli lecek bir şey baırlıyarak gül- | hedi iye Gani E çabuk öl - Pehlivan Vahid. Kulakşı ia erlere Büst daha evlenmek var. Kiz ehil zler Mustafa! Hiç yüreğiniz yan a bir aldın iğ ani bir dibek da- İ ması asın yiğitler!. Gönül verdiği -' BO) , ba döğdürürsün, Lâkin karı kıs niz Suna İMAME BOLAR) 1 senor sas

Bu sayıdan diğer sayfalar: