20 Ağustos 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 8

20 Ağustos 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— 8 TAN BIR HAFTALIK RADYO CEDVELİ | Pazar, 22. 8. 1937 li 57 | HAFIF KONSERLER: 7,10 Berlin kısa dalgası: Pazar konseri. (8.15 Devamı), 9,30 Paris kisa dalgası: Plâp. 10,15 Paris kısa dalgası: Plâk, 11.30: Keza, 13 Ber- lin kisa dalgası; Eğlenceli konser (14.15: Devamı). 18 Paris kısa dal. gas: Konser. 13,10 Bükreş: Plâk. 14,15 Paris kısa dalgası: Konser, 15,15 Bükreş: Batitza Çigan or. kestrasr. 15,35 Roma kisa dalgası: Halk musikisi konseri, 16,15 Berlin » gisa dalgası: Halk musikisi, 16,45 Eğlenceli neşriyat. 18,20 Peşte: Orkestra, 18,30 Roma kısa dalga- s1: Karışık program. 1845 Berlin kısa dalgasi: Bando muzika, 19,03 Büreş: Karışık Romen musikisi. 19,30 Varşova: Debussy'nin eser- lerinden (şarkılı). 20 Peşte;: Radyo orkestrası. 20 Berlin kısa dalgası: Pazar konseri. 21 Lâypzig: Eski ve yeni operetlerden parçalar, 21 ya: Vals ve marşlar. 21.10 reg: Romen musikisi, 21,40 Mi- , Florans: Karışık musiki, 22,25 g kısa dalgası: Hafif musiki, 05 Prag kısa dalgası: Askeri ido. 23,30 Peşte: Çigan orkes. OPERALAR, OPERETLER; 10,30 Berlin kısa dalgası: “Spiel vwnd Ernst,, isimli stüdyo operası, 2 Viyana: Süppe'nin eserlerin. Boccacis,, operetinden sahne- ler. 21 Varşova: Operet havaları (plâk) radyo opereti. 21,15 Berlin kısa dalgası. “Ekin sonu, neşeli za- şnan,, isimli radyo opereti. 22 Mi- lâ Ferrari'nin “Le Donne Cu. riose,, isimli optrası, ODA MUSIKISI; 1530 Berlin kısa dalgası: musikisi triyosu (Beethoven), Oda Sassu tarafından şarkılar. 22 Her. lin kısa dalgası: Güzel şarkılar. 22,05 Prag kısa dalgası: Hafif şar- 22,85 Roma: Şarkı, resitali. Varşova: Şarkı resitali (Sehu- t, hopin, Sehumann). 23 Peşte: Piyano konseri. 23,30 Viyana: Pi yano — keman sonatları. 23,40 Ko Jonya: Org fantazileri, DANS MUSIKISI: 21,40: Prag kısa dalgası. lonya, 23,30: Lâypzig. 24,15 Peşte: Roma vesaire, 24,15: Viyana. MUHTELİF: 2340 Viyana, Graz: Salzburg festivalini ziyaret edenlerle konuş- malar (plâk zaptı). SENFONİLER: 1535 Roma kısa dalgası: Senfo- pik konser. (Bizet Dvorak, Weber) 16,10: Keza, 22,05 Varşova: Sen İonik konser (Salzburg'dan nakil ve Bernhard Paumgartmer'in ida- resinde). —e Pazartesi, 23. 8. 1937 | ——— HAFIF KONSERLER: 710 Berlin kısa dalgas: Karışık musiki. (8.15: Devamı). 9,30 Pa- ris kısa dalgası: Plâk. 12 Berlin kısa dalgası: Bando muziki, 10,45 Paris kısa dalgası: Plâk. 1150 Keza, 1045 Berlin kısa dalgası: dalgası: Plâk. Eğlenceli musiki. Eğlenceli plâk musikisi, 14,15 Ber- Jin kısa dalgası, Eğlenceli musiki, 14,15 Paris kısa dalgası: Nisten konser nakli, 15 Paris kısa di ğ Grenoble'den konser nakli. 1680 Paris kısa : Hafif musiki (şarkılı), 18,35 Roma kısa dalgası; Orkestra, sopran, 19,03 Bükreş: Karışık orkestra musikisi. 20 Ko- Jonya: Büyük orkestra. 20 Berlin kısa dalgası: Yeni eğlenceli musi- Xi. 20 Kolonya: Mandolin, gitar, auta konseri (şarkılı). 21,40 Na- poli, Bari . karışık musiki, 2115 Peste: Orkestra. 21,40 Prag kısa dalgası: Hafif musiki. 22 Milâno, Florans: Petralia'nm idaresinde konser. 22,05 kısa 3 Debussy'nin eserlerinden. 22,05 Vi- yana, Graz: Sulzburg festivalinden nakil suretile: Paumgartner'in ida- resinde büyük orkestra ile serenad havaları. 22.45 Bükreş: Lokanta. dan musiki nakli, 23 Roma: Koro konseri. 23,05 Prag kısa dalgası: Hafif musiki, OPERALAR, OPERETLER: 2140 Lâypzig: oCornelius'un “Bağdat Berberi, isimli operası. 22 Kolonya: Opera musiki (Wag- ner, Verdi. Rossini, Lortzing, Flo- tow, D'albert). ODA MUSIKISI: 19,30 Berlin kisa dalgası: Yaylı öletler kunrteti (Sehubert), 21,10 Bükreş: Oda septeti (Beethoven), 22 Roma: Oda musikisi konseri, 2995 Prag kısa dalgası: Triyo (Schabert). RESİTALLER: 15,15 Berlin kısa galgası: Sabah şarkıları. 17 Berlin kısa dalgası: Secme sarkılar, 19 Berlin kısa dal- gası: Gecce ilgaz yek söylüyor. 19,15 Varşova: Meksika ME (Plâk), 20,35 Bükreş: Şarkılar ve hafif havalar, 2130 Berlin kısa dalgası: Piyano solo. 22,10 Bükreş Romen şarkıları. DANS MUSISISI: 21: Varşova. 23 Peşte: 23,30: Tâypzig. 24,15: Roma, Milâno ve- saire. MUHTELİF: 19.30 Roma kısa dalgası: Ara; ça, Rumca “sözlü,, ve musikili ik ram, SENFONİLER: 18 Varşova: Leh filharmonisi (Lekli bestekârlarn eserlerinden) 20.15 Varşova: Plâkla Beethoven. den senfonik musiki, 21,30 Bükreş: Rus eserlerinden plâkla senfonik musiki, 22 Kolonya: Senfonik kon- ser (Mozart, Weber). | Salı, 24.8. 1937 l HAFIF KONSERLER: 710 Berlin kısa dalgası: Karışık musiki (8,15: Devamı). 9.30 Paris kısa dalgası: Plâk, 10,15 Paris kı- sa dalgası: Plâk. 1130; Keza, 13 Paris kısı dalgası: Konser nakli, 13 Berlin kısa dalgası: Eğlenceli konser 13,10 Bükreş: Gaina orkes. trası, 14,15 Berlin kısa dalgası: Eğlenceli konserin devamı. 14,15 Paris kısa dalgası: Limoj'dan kon- #er nakli, 16,45 Berlin kısa dalga. si: Orkestra konseri. 13,30 Peşte: Çigan orkestrası, 1945 Berlin kı- sa dalgası: Orkestra konseri, 20 Paris kısa dalgası: Konser nakli. 2030 Bükreş “radyo orkestrası. 2010 Lâvpzigr: Halk musikisi. 21,30 Berlin kısa dalgasi: Asker şarkıları ve asker şiirleri. 2140 Prag kısa dalgası: Şrammel musi- kisi, 21,40 Napoli, Bari, Karışık musiki, 22,15 Berlin kısa dalgası: Musikili artistik süit, 22,25 Prag kısa dalgası; Orkestra (Fibich). 22.45 Bükres, lokantadan hafif mu. #iki nakli, 23,05 Prag kısa dalgası: Hafif musiki, 23,20 Milâno, Flo rans: Karışık konser. OPERALAR, OPERETLER: 19,15 Varşova: Plâkla operet, musikisi (Millöker ve Asker Stra- AR Milâno, Fiorans: Strauss” Peşte: .. Operasını Milânodan nakil. 20,05 Viyana ve- saire (Salzburg'dan) “Rosenkava- lier,, operası, 22 Roma: Ferrari". nin “Le dönne Curiose,, isimli 00- perası, ODA MUSIKISI: 11 Berlin kısa dalgası: Yaylı â- letler kuarteti (Schubert). 1615 Roma kısa dalgası: Triyo konseri, 20.35 Bükreş: Triyo (Si - bemol Seh, 22.05 Varşova: Salon iriyo- #u tarafmdan sesli film parçaları. 29.20 Lâypzig: Borulu kuartet kon. seri, RESITALLER: 8,30 Berlin kısa dalgası: Piya- no resitali, 12 Berlin kısa dalgası: Şarkılar. 18,35 Roma kısa dalgası: Napoli şarkıları (Sopran). 1835 Eerlin kısa dalgası: Beethoven 50. natları (Piyano). 21,10 Bükreş: Bayan Josnin (şarkı). 22,05 Prag kısa dalgası: Kücük kızlar taru- fından, şarkılar. 22.45 Prag kısa dalgası: Küçük kızlar tarafından şarkılar. 22,45 Prag kısa dalgası: Oboe ve piyano ile sonetlar. 23 Varşova: Piyano resitali (Sazani- ni, Liszt, Chopin vs.). 2330 Var- şova: Leh şarkıları DANS MUSIKISI: 21,10 Lâypzig. 23.50 Kolonya, Hamburg. 23,50: Petşe. j MUHTELİF: 1930 Roma kısa dalgası: Aran- ça musikili, Türkçe sözlü, Rumca musikili neşriyat, SENFONİK KONSERLER: 22,10 Lüypzig: Senfonik orkes- ira, 2230 Roma: Senfonik konser (Pietro Mascagori'nin idaresinde). em | Çarşamba, 25. 8. 1937 | HAFİF KONSERLER: 740 Berlin kısa dalgası: Hafif musiki. (8.15: Devamı). 930 Pa- ris kısa dalgası: Plâk, 1030 Berlin ser, 14,15 Paris kısa dalgası: do'dan konser nakli. 15 Marsilya» dan konser nakli, 15:15 Berlin kı. sa dalgası: Asker garkı ve şiirleri, 16,30 Paris kısa dalgası: Orkestra, garkı, 16,30 Berlin kısa dalgası: Halk konseri, 17,35 Roma kısa dal- gas: Örkesira, çarkı, 1950 Ko- lonya: Orkestra (Operet ve Vals. ler). 20 Peşte: Orkestra. 20 Ber- Jin kısa dalgası: Karışık neğriyat. 22,45 Bükreş: Romen musikisi, 21 Varşova: Mandolin orkestrası, 21,45 Berlin kısa dalgası: Eğlenceli bü- yük konser, 22 Roma: Fantastik dans musikisi, 22,05 Bükreş: Ro- men romanaları. 22,10 Kolonya: Bando muzika. 23,20 Viyana: Ko- ro musikisi (Eski ve yeni eserler. den). 23 Peşte: Opera orkestrası. 23,05 Prag kısa dalgası: Askeri yi 21,25 Peşte: Çigan musi- OPERALAR, OPERETLER: 22 Milâno, Florans: Pietri'nin Çuartetto Vagabondo,, opereti, ODA MUSIKISI: 1535 Roma kısa ası; Triyo konseri (Pizetti). 20,55 Bükreş; Balâlâyka kuarteti. RESİTALLER: 10,15 Berli nkısa dalgası: Piya- no konseri (Beethoven). 12 Ber- İin kusa dalgası: Maks Reger'in ai» ti piyano silüeti, 18 Varşova: Pi. yano — şarkı, 19 Peşte: Şarkı re- sitali, 19 Berlin kısa dalgası: Maks Reger'in ulti piyano silüeti. 20,05 Bükreş: Mendelssohn ve Kreisler'- den keman konseri (Plâkla). 20,30 Peşte: Çift piyano musikisi. 2130 Bükreş: Grieg'in eserlerinden 80- list konseri, 22 Varşova: Chopin'in eserlerinden solist konseri. 22,05 Prag kısa dalgası: Şarkı resitali, 22,25 Prag kısa dalgası; Keman resitali (Dvorak). DANS MUSIKISI; 19,03: Bükreş, 21,40: Prag kısa : Varşova, 23,30: LÂyp- Kolonya. 24,05: Viya. Roma, ve Rumca sözlü ve musikili proğ- ram, SENFONİLER:; 21,30 Bükreş: Senfonik konser (Corelli, Krieger, Bach, Mozart). 22,20 Viyana, Graz: Claude Debus- sy'nin eserlerinden senfonik kon» ser, UKabasta'nın idaresinde). emmi | Perşembe, 26. 8. 1937 | HAFİF KONSERLER: A bari N kısa dalyrası: Plâk. 10/15 Paris kı- sa dalgası: Plâk. 11.30: Keze, 13: Keza, 10,30 Berlin kısa dalgası: Büyük eğlenceli orkestra, 13: Ne- geli musiki, 13,10 Bükreş: Konser. 14,15 Paris kısa : Lile'den konser nakli. 14,15 Berlin kısa dal- gası: Eğlenceli musiki konseri. 15 Paris kısa dalgası: Bennes'den Kon- ser, 18 Varşova: Rachon orkestrâ- sı, 18,35 Roma kısa dalgası: E£. lenceli orkestra o musikisi. een Bükreş: Karışık plâk musikisi ” |, 1945 19,15 Peşte: Koro musikisi. Berlin kısa dalgası: Askeri Konser. 2035 Bükreş: Eğlenceli plâk mu- sikisi. 21 Varşova: Şar hafif musiki konseri. 21,10 Kolonya: Opera ve serenadlar. 21,40 Kalyan p istasyonları: Karışık musi. i, 2145 Berlin kısa dalgası: Halk musikisi 22 Kolonya: Yeni musiki Gy 22,25 Prag kısa dalgesi: aylı sazlarla #erenadlar. 2245 Bükreş: Lokantadan konser nakli. 23,05 Prag kısa dalgası: Hafif mu- siki, 23,05 Varşova: Radyo orkes- trası, OPERALAR, OPERETLER: 22 Milâno, Florans: Donauây'nin “Sperduti nel bujo,, operas. 2215 Berlin kısa dalgası: Stüdyo opere. ti. 2250 Prag kısa dalgası, Çek operalarmdan parçalar. ODA MUSIKISI: 1630 Parla kısa dalgası: Şarkı. 1 oda musikisi konseri. 20 Viyana, Graz: Gitar oda triyosu. 22,05 Prag kısa dalgası: Yaylı sazlar oda kon- seri, 1535 Roma kısa dalgası: Italyan halk şarkıları, 1945 Berlin kısa dalgası: Beethovenin piyano #o- natlarından, 10,30 Berlin kısa dal. gası: Maks Rexer'den piyano mu- #ikisi, 19 Berlin kısa dalgaıs: yano sonatları (Haydn). 20,30 Peş- te: Tanmmış rm en beyi leri şarkılardan. 21,05 Bükreş: Proch, Strauss). 21,30 Berlin kısa dalga- si; Krieç'in şarkılarmdan. 21,40 Prag kısa dalgası: Halk şar- kıları, 23 Varşova: aŞrkı resitali DANS MUSIKISI: 23,20: Viyana. MUHTELİF: 1145 Berlin kısa dalgası: Arap. ça, Türkçe ve Rumca sözlü ve mu- sikili neşriyat, SENFONILER: 12 Bükreş: Salzburg şehrinde verilerek Furtwâengler'in idare €- deceği Senfoni kkonseri Viyana vasıtasile nakil, min | za HAFİF KONSERLER: 7,10 Berlin kısa dalgası: Eğlen. celi musiki (8/15: Devamı). 9,30 Paris kısa dalgası: Plâk. 9,45 Ber- Jin kısa dalgası: Halk müsikisi. 10,15 Paris kına dalgası: 18,30 ke- za, 13 Keza, 13 Berlin kısa dalga- sı: Eğlenceli musiki, (14,15: De- vamı). 14,15 Paris kısa dalgası: Konser, Keza. 16,15 Roma kısa dalgası: Eğlenceli karışık musiki, #opran. 16,45 Berlin kısa dalgası: Askeri bando. 17,15 Varşova: Ye- »i İspanyol musikisi, 18,35 Rome kısa dalgası: Tenor şarkıları, son. ra orkestra, 19,03: Orkestra kon- sori, 19,30 Peşte: Şehir bandosu. 19,45 Berlin kısa dalgası: Karr- şık opera musikisi. 21,10 Lâypzig: Güzel serenadlar, 21,35 Peşte, Orkestra (Best- Prag kısa dalgası: 2230 Berlin hoven, Sostakoviç). kısa dalgası: Eğlenceli musiki 23.05 Prag kısa dalgası; Şram- mel orkestrası). 23 Varşova: Or- kestra (Mozart, Sehubert, Grieg). 23,10 Milâno, Florans: Orkestra, org, 23,15 Peşte: Plâk musikisi. OPERALAR, OPERETLER: 16,30 Paris kısa dalgası: Ope- ret piyesi, 21 Varşova: Operetler- den mürekkep konser. 21,20 Bük- reg: Puccini'nin “Tosca,, operası (Plâkla). RESITALLER: 10,15 Berlin kısa dalgası: Şark lar, 12 Berlin kısa dalgasi: Haydu- in piyano sonatları. 15,35 Roma ki sa dalgası: Piyano — Şarkı. 20,50 Bükreş: Bach'ın eserlerinden EE Ja. 22,05 Prag kısa dalgası: şarkıları, 23,20 Viyana, Graz: Meş hur seslilerin plâklart, DANS MUSİKİSİ: 2140: Prug kısa dalgası. 23.50 Roma. MUHTELİF: 1930 Roma kısa dalgası: Arap- ça ve Rumca musikili neşriyat. Lâypzig: Kabare pıpgramı, SENFONİLER: 22,30 Milâno, Florans: Senfonik konser (Pietro Mascagori'nin ida- resinde). rr a HAFIK KONSERLER: 710 Berlin kısa dalgası: Şen hafta sonu konseri. (815: Deva- mı), 9,30 Paris kısa dalgası: Plâk, 9,30 Berlin kısa dalgası: Askeri ban- do, 10: Eğlenceli konser. 10,15 Pa- ris kısa dalgası: Plâk. 1130: Ke. za, 13: Plâk, 10,30 Berlin kısa dal- gası: Eski ve yeni dans musikisi, 13 Berlin kısa dalgası: Eğlenceli musiki, (14,15: Devamı), 13,10 Bükreş: Radyo orkestrası (Strauss, Çaykovski, Albi). 14,15 Paris ksa dalgası: Konser. 15 Keza. 1545 Berlin kısa dalgası: Son doldurulan seçme plâklardan. 16,15 Roma kı. sa dalgası: Orkestra, Sopran. 16,30 Paris kısa dalgası: Fantaziler ve varyete programı.) 18.55 Peşte: Radyo orkestrası. 19.03 Bükreş: Askeri bando. 20 Milâno, Florans: Karışık musiki, 20 Peşte: oÇigan musikisi, 21,40 Prag kısa dalgası: Hafif musiki, 22,05 Prag kısa dal gası: Çaykovski'nin Italyan Kap- riçyosu, 22,25 Prag kısa dalgası: Karişik program. 22,45 Bükreş: Lokantadan konser nakli, OPERALAR, OPERETLER: 18,40 Roma kısa dalgası: Ferra- ri'nin “Le Donne curiose,, oporası. 21 Peşte: Uç ufak musikili radyo piyesi, 22 Rome : Donaudi'nin “Sperduti nel buio,, operası, 22,05 Varşova: Opera havaları (Tho- mas Puccini, Rach, Maninov, Bi- zet, Çaykovski vs.). 2230 Paris P, T.'T.: Donizetti'nin “Don Pas- guale,, operası. RESITALLER: 1535 Roma kısa dalgası: Keman resitali, 16,30 Berlin kısa dalgasr: Piyano sonatları (Haydn). 1845 Berlin kısa dalgası: Eski Avustur. ya şarkıları. 20,35 Bükreş: Romen ye 22,40 Viyana: Şarkı re DANS MUSİKİSİ: 16,45: Berlin kısa dalgası, 20,30 Berlin kısa dalgası Parfüm isimli danslı program). 23,05: Prag kısa dalgası. 28,25: Peşte, 23,30: Ko- lonya, Lâypzig. MU#TELİF: 19,30 Roma kısa dalgası: Arap- ça musikili, Türkçe sözlü ve Rum- ca musikili 22 Lâ Lu Lâypzig: “Goethe, den Deutsche, İsimli Göthe zamanma ait musiki ve şiir. | li program, Ağır siklette Finlândiyalı Nistrom ile tutuşacak olan” Çoban Mehmet Avrupalı Güreşçiler Yarın Akşam Bizim 4: Çocuklarla Karşılaşı Istanbul belediyesi tarafından bu sene tertip edilen festival, programı ve Yaryeteler noktasından geçen iki (© seneye nazaran çok zengindir. Bil- AR hassa bu sene spor numaraları çok dolgundur. Bu arada Avrupanın ma» ruf amatör güreşçilerinin bizimki- lerle karşılaştırılması da vardır. Bu güreşçiler, bizde ötedenberi mu tat olduğu gibi takım halinde çağır! mış değildirler. Üç dört #sikletin ma- ruf üçer güreşçisi çağırılarak sade bizimkilerle Avrupalılar arasında de- ğil bir de Avrupalıların kendi arâla- rınğaki güreşlerini görerek hakiki kıymetimizi ölçmiye vesile verilmiş» itir. Festival komitesini bu güzel fikrin den dolayı takdir ve güreşçilerimize İmuvaffakıyetler dileriz. Güreş federasyonundan bu müsa- bakalar hakkında gelen tebliği aşağı ya dercediyorüz: Güreş federasyonu başkanlığın- dan: yor. Büyük Mustafa ile haralaff olan > Estonyalı > Nefi 21 Ağustos akşam 21,30 da bağlı- yacak olan festival güreş turnuvası esnasmda Balkan müsabakalarınm 56, 66 ve 72 kilolarınm seçme müsa- bakaları da yapılacağından aşağıda isimleri yazılı güreşçilerin spor leva- zımlarile birlikte tartılmak Üzere Cu martesi günü saat 19 da Novotni ote linde bulunmaları tebliğ olunur. 56 kilodan — Küçük Hüseyin, Ah- met Çakır, Hasan Tahsin, Kensn, Hamdi, Ahmet Mehmet. « 66 kilodan — Yusuf Aslan, Kadri, Yahya, Rasim, Hikmet, Nezir, Faik. 72 Kilodan -—— Salm, Boyat, Anka- ral Hüseyin, Mehmet Ali, Kandemir. l 21 Ağustos Cumartesi akşamı yapı İlacak müsabakalar programı. 61 kilo: Kerkkeinin (Finlândiya) ile Yaşar veya Ali. 79 kilo: Nortling (Finlândiya) ile Rızık, Adnan e İsmail 87 kilo — Kadya (İsveç) ile Mer. sinli Ahmet, Nco (Estonya)ils Büyük Mustafa. Ağır siklet: Nistrom (Finlândiya) ile Çoban Mehmet, Nyman (İsveç) ile Samsunlu Ahmet. Macar Sporcuları Geliyorlar Milli yüzme takımımızla nst yapmak üzere davet elm 2 car yüzücülerile yine milli mizle çarpışacak Macar atl€' bugünkü konvansiyonel vasalatleri beklenmektedir. Bizimkilerle çarpışmak üzer* “yi cek olan Macar atletleri içind? metreyi 10 4/10 da koşan 400 metreyi 48 2/5 te ve 800 Ki 1,55 te yapan Vadas, 1500 gi 3,56 dakikada koşan Ratanyk metreyi 15 küsur dakikade “gf Nemet ve 110 metreyi 15 2/19 karan Zabo vardı Ortamektep “a Lise Kad m 5 | Istanbul ortamektep ve muallim ve memur kadrolar? Maarif Vekâletince tetkik Pire Muhtelit dir Bu tetkiklerin ancak bu 8” Takım da bitirilebileceği ümit ili r halde Eylülün haftasında akımı Geliyo, caktır. Bu yıl görülen lüzum ve bilhassa orta mekteplerle iseler re kısımlarında geniş bir Öfİ yapılacaktır. ——— Memnu Telsiz Mıntakal8”” Marmara denizinin KUÇÜE ygil kısmı İle Orta Anadolunu” LA telsiz “e Festival dolayısile festival komi- tesi tarafmdan şehrimizde maç yap mıya davet câilen Pire muhtelit ta- kımı ile tw vir anlaşma yıyudığı dan Yunanlı futbolcüler gelecek haf- ta içinde şehrimize gelmiş olacaklar» dır. Pire muhteliti şehrimizde İstanbul muhtelile Üç müsanaa. v caktır, Karsılaşmaların lik kisi festival komitesi hesabma ve son karşılaşma İstanbul mmtakası hesâ- bina olacaktır. Maçların tarihi 28, 20 Ağustos ve 5 Eylül olarak tespit edilmiştir. müstesna olmak üzere sahil * boyundaki yerler, adi tamtaka olarak kabul edilmis ed ralardaki yabancılara mit te?” if tesisatının evgafı ayrica tesvik caktır. —— memba suları depoları BİVİ mumi kisal merkezlerini e teftişe başlamıştır. Bu e cesinde mevcut belediye V€ ha tallmatnamesine uy?” kapatılacaktır. Hilâlin Kongresi Hilâl Spor Klübünden: Klibümüzün #enelik alelide kon- gresi 29, 8, 1987 tarihine rastlıyan pazar günü sâât tam 10'da yapılacak» tr, Uyelerimizin o gün klüp binasını İ teşrifleri rica olunur. —

Bu sayıdan diğer sayfalar: