29 Ocak 1946 Tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 3

29 Ocak 1946 tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

27 OCAK 1946 ŞiMDİLİK: Türk muharrirleri ve yarın Kk İbrahim Hilminin mes- lek hayatının 50 -aci yıldö- le MK SAYFA:3 İÇ HAPBERFeSLERF? pm Fırıncının katili | 774 fiyatı 760 tan yişele- ölüm cezasına ii .p | rinde bir ihtilâs mahküm oku | 290 yey ükseldi! msydana çıkarıldı Cinayeti acilde De Bu durum, 20 zam kabul etmiyerek İki gişe aliyi in altına za için yeniye ie narhı kaldırmanın ilk neticesi sayılıyor | gilindrek Sie yeşii n kitaplar Et narhının kaldırılması ü- 250 hazine satışl meni bırakılmıştı. de Mahmut mal'i takdir edecek ve onu lerinden emin olabilirler demek istemişler. Ne kadar iyi, ne kadar arzu edilir bir şey! Şu noktayı açıkça yazmak is- teriz ki, Türk tar diye kad k kalem sahipl rine ee Ki ii tr e hakkı gülün dr Dn ii lerini “ün bim iin ne ge olac: Acai iel sahipleri Türk si ve peni iyetine si kadar hizmet eden eserlerine mı kabil ne ka telif hakkı la a ; eserleri mi a getiren muharririn hizmeti Elbette muharririn diyecek- Bir tramvay kazası albuki den beş parasız Dün yapılan faturalar da z Mahmut Yesari v Mülünl ii; kârının da buki bu Gi vi Hak via km R sini bile Tü | ömülmüş |. n tatili münevveri Murad SERTOĞLU müdürü DOĞAN SİGOR'TA A. Ş. Türk yemeği ne halde? Bolulu aşçı Raşitle bir konuşma Konuşan: İstanbul veriye fiyatları 28-19 Bir kadın, RA EGELİ ULU Yazan: Tatiana Tebernavına —9 Çeviren: Hüseyin Cahid YALÇIN

Bu sayıdan diğer sayfalar: