29 Temmuz 1939 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6

29 Temmuz 1939 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BEM GEM AŞ KAŞ SOM R PN di MY A A ASSN -” e © AE ULUS 29-7-1939 Maarif if Şürasının dünkü çalışmaları Maarif mm için mühim kararlar alındı Sovyet - İngiliz müzakereleri hasbihal 1 inci sayfada) Z bir aile Plân Kemisyonunca Maarif meseleleri üzerinde hazırlanan rapor etrafında bir çok maarifçilerimiz kıymetli mütalealar serdettiler (Başı 1 inci sayfada) Orta öğretim Mütalealar Bulgaristen'da Bulgar Medlisi Reisi ile hükümet arasında . ihtilâf 19 #inei sayfada) Reşat Şemsettin Sirer'in sözleri “Tâlim ve ve Aşkale gelişi “bayram yapıyor Muşanof'la Hi arasında fikir ayrılığı 28 aa. — Havas muhabiri Ana dil tedrisatı Maarif Vekilimizin sözleri sampiyonluk maçının İzmir'de yapılmasını istiyor — Anadolu Falih Rıfkı ATAY Fuara gelen ecnebi eşyaları Komisyonun raporu kabul edildi oyunlar oynanarak bir İngiliz heveti gelivor

Bu sayıdan diğer sayfalar: