29 Haziran 1943 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

29 Haziran 1943 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

En uzun köprümüz işgalinde bir Türk gele Batman âbidesi demiryolu saygı borcumuz muvaffakıyetli bir ileri hamlesidir İnal se ka a Yazan: Refik Ahmet Sevengil fedakâ: az tanıtıyor: demiş! ürü Rpeni, Ahenk basmuharri eği © Hıfzı N Nal ibantoğlu. kurmaya yapmaya ne yazıl Ki canım b müze: ii ye- sırt sirta vernikler hay- donmuş kalmış halde yazıları <içiyor ve ve tu- arası mü- temin ç Ya şnuzun EEE ERE delin ar. iu) aş ailes zin Bizi milli kurtulus. ve kalkın- ii cinsi itibarile a Yazen: M, CEMİL ak diyor: — “Ölü an- mim kei iile nülmüş ve beş - vüksex'ikte betonarme yapılmıstır. iki tebrik sonsuz saadet- Yazan: Hans Posendorf Çeviren: A, Altuğ 19 şimdi diye MİELE £ . Mn li m AEATESİSİ İİİ SEİŞEET EĞİ (8 Mağ

Bu sayıdan diğer sayfalar: